Υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή δρόμου μήκους 14 χιλιομέτρων ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου

«Υπογράφτηκε από τον Θανάση Νασιακόπουλο η σύμβαση για την κατασκευή δρόμου μήκους 14 χιλιομέτρων περίπου, παράλληλου της ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου»

Σύμβαση υπογράφτηκε για την πραγματοποίηση έργου με τον τίτλο «Κατασκευή – βελτίωση οδικού δικτύου ΔΕ Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ» από τον δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου συντάχθηκε με σκοπό την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και βελτίωσης τμημάτων του αγροτικού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ. Το συνολικό μήκος των οδών που θα ασφαλτοστρωθούν ανέρχεται στα 8.200 μ. ενώ θα υπάρξει βελτίωση ενός ακόμη τμήματος μήκους 5.700 μ.
Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά στον αγροτικό δρόμο που διέρχεται από την οδό Αγιάς έως την οδό που συνδέει τον οικισμό Γλαύκης με τον οικισμό Ναμάτων μήκους 7.000 μ. Το δεύτερο τμήμα είναι ο αγροτικός δρόμος που βρίσκεται περιφερειακά του οικισμού του Πλατυκάμπου μήκους 1.200 μ. Το τρίτο τμήμα αφορά βελτίωση της οδού από υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό (πριν τον οικισμό Ναμάτων) έως και την υπό κατασκευή συνδετήρια οδό των οικισμών Μέλισσας, Λοφίσκου, Αχιλλείου μήκους 5.700 μ.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν συνίστανται σε εκσκαφή εδάφους γαιώδους – ημιβραχώδους, σε τοποθέτηση γεωϋφάσματος και σε διάνοιξη τάφρου για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων όπου απαιτείται, σε κατασκευή υποβάσεων και βάσεων οδοστρωσίας, σε τοποθέτηση κρασπεδορείθρων και ασφαλτικής προεπάλειψης, σε κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και σε τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και απαραιτήτων πινακίδων για σήμανση ασφάλειας και διαγράμμιση της οδού.

Ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης, όπως αυτές περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή θα δίδονται κατά την επίβλεψη του έργου.

Η απαιτούμενη δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.428.611,98 €, εκ των οποίων 189.499,01 για Ο.Ε., 186.340,69 για απρόβλεπτα και επιπλέον 342.866,88 €, ήτοι η συνολικά απαιτούμενη πίστωση είναι 1.771.478,86 €.

Να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή της συνδετήριας οδού των οικισμών Μέλισσας, Λοφίσκου, Αχιλλείου μήκους 5.700 μ. με συνολικά απαιτούμενη πίστωση 1.000.000 €

Κατά τη διάρκεια υπογραφής της σύμβασης ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε ότι το σύνολο του έργου αφορά μία οδό μήκους 13.900 μ. παράλληλη της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου εντός των αγροκτημάτων της περιοχής με σκοπό την αποσυμφόρηση του ήδη επιβαρυμένου εθνικού δικτύου από τα αγροτικά μηχανήματα της περιοχής και την ασφαλέστερη πρόσβαση των αγροτών στα αγροκτήματά τους.

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες οι αντιδήμαρχοι ΔΕ Πλατυκάμπου Γιάννης Κουκούτσης και Τεχνικών Έργων Αλέκος Χονδρονάσιος.

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest