Για εργασίες 1.095.000,00€ η χρηματοδότηση από το κράτος είναι μόνο 325.000€. Τα υπόλοιπα!!!

τυρναβος

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες για το κόστος και το τρόπο χρηματοδότησης των
εργασιών που σκοπεύει να κάνει ο Δήμαρχος στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου.

Στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου που υποβάλει ο Δήμος πρόταση χρηματοδότησης
για τα έργα στη πλατεία της πόλης αναφέρονται τα εξής:

Το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος κλιμακώνεται με
βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου ως ακολούθως:

Το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο
Χ= (200.000+Π*5)*σΑΠ
Όπου:
Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός – de facto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της
επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011.
σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος διαμορφώνεται σε:
1,1 για τους Δήμους οι οποίοι ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης
0,8 για τους Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν οικισμό πάνω από 5.000 κατοίκους
1,0 για όλους τους υπόλοιπους.
Με βάση τα παραπάνω η μέγιστη χρηματοδότηση από το κράτος στο Δήμο Τυρνάβου θα είναι 325.000 €.

Όταν θα γίνει η δημοπράτηση του έργου οι εργολάβοι θα κάνουν προσφορές και
εκπτώσεις επί της αρχικής αξίας. Πόση θα είναι αυτή 30%,40% 50%. Όση και να είναι η
έκπτωση θα λείψουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Το ερώτημα προς τον κ. Δήμαρχο είναι. Πως θα καλυφθούν αυτά τα ποσά.

ΣυνΠολιτεία δημ. παράταξη Δήμου Τυρνάβου

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest