Αντιδήμαρχος Τυρνάβου η Βάνα Τσαπραλή

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ, 40400

Mια σημαντική προσωπικότητα της δημοσίας διοίκησης, στέλεχος του ΟΑΕΔ και ανεξάρτητη δημοτικής σύμβουλος του Δήμου Τυρνάβου από τον Αμπελώνα η κ. Βάνα Τσαπραλή με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου, κ. Ιωάννη Κόκουρα, ορίζεται επιπλέον ως άμισθη καθ’ ύλην αντιδήμαρχος Δήμου Τυρνάβου μέχρι την 15-11-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Στη νέα αντιδήμαρχο Τυρνάβου, κ. Βάνα Τσαπραλή, ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

-Διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τη διοικητική μέριμνα των διοικητικών εν γένει Υπηρεσιών και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
-Εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
-Διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Η κ. Βάνα Τσαπραλή ως αντιδήμαρχος στην υπηρεσία ευθύνης της, εκδίδει και υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της άμισθης Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Πηγή: Εφ. Ελευθερία

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest