Αγιασμός στα σχολεία του Δήμου Τυρνάβου


Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά και ο καθιερωμένος αγιασμός στα σχολεία του Δήμου Τυρνάβου θα γίνει ως εξής:

ΑΓΙΑΣΜΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
*ΤΥΡΝΑΒΟΣ*
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 10.45 π.μ.
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 10.45 π.μ.
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 10.45 π.μ.
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 10.45 π.μ.
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 10.30 π.μ.
ΛΥΚΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 11.15 π.μ.
ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΩΡΑ: 10.30 π.μ.

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
ΛΥΚΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑ: 11.15 π.μ.
ΔΑΜΑΣΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑ: 11.00 π.μ.
ΔΕΝΔΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ ΩΡΑ: 10.30 π.μ.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΩΝ ΩΡΑ: 10.30 π.μ.
ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ ΩΡΑ: 11.30 π.μ.
ΡΟΔΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΩΡΑ: 10.00 π.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΙΑΣ ΩΡΑ: 10.00 π.μ.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google