«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»


«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2020-2021

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει ότι για το σχ. έτος 2020 – 2021, μετά την έκδοση της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ με αρ.πρωτ.11693/3-9-2020, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωσης» μόνο ηλεκτρονικά και για το χρονικό διάστημα από τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.
Δικαίωμα υποβολής στην παρούσα πρόσκληση έχουν :

1-οι εργαζόμενοι/ες υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και των ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού) με την προϋπόθεση ότι το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019 είναι ως εξής:
α-30.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά β-33.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά γ-36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά δ -39.000€ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
2-μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο τής Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα:
α- από 27.00,01€ και έως τις 30.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά. β-από 30.000.01€ και έως τις 33.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά. γ-από τις 33.000,01 και έως τις 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και δ -από 36.000,01 και έως τις 39.000€ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται (στο 1,2) και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι 24 ετών ή άτομα ΑΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση όσοι
⦁ Είναι άνεργοι και άεργοι.
⦁ Είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που δημοσίευσε η ΕΕΤΑΑ με αρ. πρωτ.9549/16-7-2020, στο Πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020-2021.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.eetaa.gr .
Οι μητέρες, που δικαιούνται και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις, πληροφορίες στα τηλέφωνα της αρμόδιας υπηρεσίας του τμήματος Προνοιακών Δομών(Παιδικοί σταθμοί Δήμου Τυρνάβου) τηλ.2492350182-183.

Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ η συμπλήρωση και η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου και ώρες 8:00-14:00. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων και των δύο γονέων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google