Προκήρυξη πρόσληψης καθηγητών και δασκάλων

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου προκειμένου να προσλάβει ωρομισθίους καθηγητές και δασκάλους για τις διδακτικές ανάγκες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Αχίλλιος», η οποία εδρεύει στην πόλη της Λαρίσης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

α) Βυζαντινής Μουσικής και
β) Ευρωπαϊκής Μουσικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00΄στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, στη Λάρισα (οδός Ιωαννίνων 3):

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής (επικυρωμένο)
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας
  • Αποδεικτικά στοιχεία καλλιτεχνικής δραστηριότητος
  • Συστατική επιστολή Πνευματικού

Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει θετικά στην εκτίμηση των προσόντων του υποψηφίου (συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ.) είναι δεκτό.