Ο δήμαρχος δεν πρέπει να σιωπά.

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης ΣυνΠολιτεια του δήμου Τυρνάβου.

Πριν δυο μήνες περίπου ο υπουργός εσωτερικών ανακοίνωσε την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων, βαφτίζοντας την διαδικασία ”επιχορήγηση”. Όμως στη ρύθμιση του υπουργείου οικονομικών υπάρχουν και ψιλά γράμματα που λένε πως, «από την 1η Ιανουαρίου 2022 και για χρονική περίοδο που θα οριστεί», «θα παρακρατείται από τους πόρους που αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το ποσοστό του 60% επί του συνολικού ποσού που διατίθεται στους ΟΤΑ για την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους».

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το δικό μας Δήμο. Η πρόβλεψη είναι να καλυφθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα το πραγματικό ποσό με το οποίο επιχορηγείται ο Δήμος δεν φθάνει τις 500.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα πάνω απο 700.000 ευρώ αποτελούν δάνειο με δόσεις που θα τρέχουν απο το 2022. Με το τρόπο αυτό υποθηκεύεται το μέλλον του Δήμου και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες που φαίνεται ότι θα επικρατήσουν στα οικονομικά του.

Βεβαίως τα προγράμματα επιχορήγησης των Δήμων για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι σωστά και δίνουν βοήθεια – ανάσα ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της τοπικής αγοράς.
Αυτό γινόταν πάντα.

Το εκάστοτε υπουργείο εσωτερικών και μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κάλυπτε τις υποχρεώσεις των Δήμων προς τρίτους χρηματοδοτώντας όμως το σύνολο των υποχρεώσεων. Κατα τη διάρκεια της δικιά μας θητείας, αποδεχθήκαμε και ενταχθήκαμε σε τρία προγράμματα επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου. Σε κανένα δεν υπήρξε οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Τώρα ο δήμαρχος ζητά την έγκριση της δήθεν ”επιχορήγησης” για το συνολικό ποσό. Επειδή πρέπει να πληρωθούν οι επαγγελματίες, οι προμηθευτές και όποιοι άλλοι στους οποίους οφείλει ο Δήμος, εμείς θα αποδεχθούμε να προχωρήσει η διαδικασία. Αλλά ο δήμαρχος δεν πρέπει να σιωπά.

Μαζί με την έγκρισή μας καταθέτουμε και την διατύπωση που κατά το ελάχιστο πρέπει ο δήμαρχος να δευσμευτεί και να επιδιώξει. ”Ότι θα προωθήσει σε όλα τα επίπεδα και θα διεκδικήσει με όσα μέσα διαθέτει, το αίτημα για κάλυψη όλου του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών ώστε να μην υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του Δήμου”.