Έκτακτη γενική συνέλευση

Το Δ.Σ. του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, με την πράξη του Νο 08, στις 04/08/2020, αποφασίζει και καλεί τα μέλη του, σε έκτακτη γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/08/2020 , ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ. , στον προαύλειο χώρο του ΟΙΝΟΠΟΕΙΟΥ, με τα παρακάτω προς συζήτηση θέματα:

Θέμα 1ον: Ενημέρωση της Γ.Σ., για τα υπάρχοντα αποθέματα, τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο των δεξαμενών και συζήτηση σχετικά με τα σταφύλια που θα εισκομίζονται στον Συνεταιρισμό.
Εισηγήτρια η οινολόγος κ. Παναγιώτου.

Θέμα 2ον: Σύναψη βραχυχρόνιου δανείου, για την χορήγηση προκαταβολών στους εισκομιστές σταφυλιών, αγορά σταφυλιών, κρασιού, γλεύκους και για την αντιμετώπιση των εξόδων οινοποίησης, παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Λήψη εγγυητικών επιστολών.
Εισηγητής ο Διευθυντής κ. Σίκαλος

Θέμα 3ον: Απόφαση για εισκόμιση σταφυλιών από τα μέλη, πάνω από τις δηλωθείσες ποσότητες, καθορισμός ποινικής ρήτρας για τους Συνεταίρους που δεν θα εισκομίσουν το 100% της ποσότητας που θα αποφασιστεί.
Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την οργάνωση και διαχείριση όλων των προβλημάτων σχετικά με τον τρύγο.
Εισηγητής ο πρόεδρος κ. Τσιτσιρίγγος.

Θέμα 4ον: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 06/09/2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.