Τύρναβος: Διατίθεται σε δημόσιο διαγωνισμό η ιστορική βιομηχανία της χώρας

τυρναβος

ε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό διατίθεται το ενεργητικό της ιστορικής αλευροβιομηχανίας της Θεσσαλίας «ΥΙΟΙ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ – ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» μέσω της διαδικασίας της Ειδικής Διαχείρισης από την Grant Thornton. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού η αλευροβιομηχανία- σήμα κατατεθέν του Τυρνάβου με 113 χρόνια ζωής αλλάζει σελίδα.

anigif ambelon rizoulis - Τύρναβος: Διατίθεται σε δημόσιο διαγωνισμό η ιστορική βιομηχανία της χώρας

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με την υπ. αριθμό 155/8.5.2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, τέθηκε στο καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 και επ. του Ν. 4307/2014 η εταιρεία «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ – ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ». Η κατά το άρθρο 73 Ν. 4307/2014 εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας διενεργείται με βάση Υπόμνημα Προσφοράς, το οποίο συντάσσει ο Ειδικός Διαχειριστής.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία πραγματοποιείται με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, που πρόκειται να διενεργηθεί την 24/07/2020 στα γραφεία της εταιρείας, στη Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου (1ο χλμ. της οδού Τυρνάβου – Λάρισας), και αφορά στο ενεργητικό της επιχείρησης αλευροβιομηχανίας, και συγκεκριμένα στα ακίνητα και κτιριακές εγκαταστάσεις, στις εγκαταστάσεις αλευρόμυλου, στον μηχανολογικό εξοπλισμό, στα μεταφορικά μέσα καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Όσον αφορά τις προσφορές, αυτές θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα 10.00-12.00 π.μ της ίδιας μέρας, ενώ είναι δεσμευτικές για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενες από ισόποση εγγυητική επιστολή. Με το πέρας της διαδικασίας οι προσφορές αποσφραγίζονται από τον Ειδικό Διαχειριστή και ανακηρύσσεται ο πλειοδότης.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν πρόσφατα εκσυγχρονιστεί με μδυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης. Τα βασικά ακίνητα της εταιρείας αφορούν σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 14,5 περίπου στρέμματα, ενώ επί του οικοπέδου αυτού έχει ανεγερθεί βιομηχανοστάσιο αρχικής επιφάνειας περίπου 3.000 τ.μ. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με την κατασκευή αποθηκών τύπου ΣΙΛΟ (δύο συστοιχίες 8 και 7 σιλό αντίστοιχα), επιφάνειας 750 τ.μ.

Στον χώρο επίσης βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας (κτίρια γραφείων). Μέσω δύο επενδυτικών προγραμμάτων εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας, συνολικού ποσού επένδυσης περίπου € 6.000.000 είχαν δημιουργηθεί νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, για την στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών της επιχείρησης, καθώς και βελτιώσεις και επεκτάσεις του υφιστάμενου κτιρίου του μύλου. Εγκαταστάθηκε νέος μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής για τις δυο καθετοποιημένες γραμμές παραγωγής άλεσης μαλακών και σκληρών σιτηρών, ενώ η υφιστάμενη γραμμή παραγωγής εκσυγχρονίσθηκε με νέα μηχανήματα προς αντικατάσταση των παλιών και από την αναδιοργάνωση της προέκυψαν οι υφιστάμενες γραμμές παραγωγής. Παράλληλα, η εταιρεία είχε προβεί στην αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών για την επέκταση και περαιτέρω βελτίωση και εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας στον χώρο του βιομηχανοστασίου της.

Η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 πρώτων αλευροβιομηχανιών στην Ελλάδα και με τον νέο μέτοχο που θα αποκτήσει μέσω του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα θέσει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Θανάσης Κατσάνης
Περί Θανάσης Κατσάνης 14414 Άρθρα
Blogger - AmpelwnasNews 2011 - 2015 thejournal.gr 2016 Tirnavitikanea.com 2017 - 2020 τηλ.: 6981452329 tirnavitikanea@gmail.com

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*