Χάθηκε άλογο στη Ροδιά

Χάθηκε το άλογο που θα δείτε στις παρακάτω  φωτογραφίας στην περιοχή της Ρόδιας Τύρναβου.

Οποίος έχει δει η ακούσει κάτι να ενημερώσει στο τηλ: 6979499139

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com