Συστάσεις της Μητρόπολης Λαρίσης προς τους πιστούς – Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη

Συστάσεις της Μητρόπολης Λαρίσης προς τους πιστούς – Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη

Εὐρεία σύσκεψη παραγματοποιήθηκε σήμερα στήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, προκειμένου νά ἐξεταστοῦν σέ τοπικό ἐπίπεδο ζητήματα πού σχετίζονται μέ τήν ἐξέλιξη τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κοροναϊοῦ (Covid-19) καί τίς προγραμματισμένες δραστηριότητες στά πλαίσια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Στή σύσκεψη προσκλήθηκαν ὅλοι οἱ Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι ἀπό τίς κατά τόπους Ἀρχιερατικές Περιφέρειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔμπειροι Πνευματικοί καί οἱ Ἡγούμενοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπίσης μετεῖχαν, ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Χρῆστος Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής Ἐπιδημιολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Λάρισας, καί ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Νικόλαος Τσιρέλης, Εἰδικος ἐπί του Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας.
Στή σύσκεψη, ἀπό κοινοῦ καί μέ ὁμοφωνία ἐκφράστηκε ἡ βούληση νά καταβληθεῖ ἀπό πλευρᾶς ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, κάθε δυνατή προσπάθεια ὥστε, χωρίς νά δοθεῖ χῶρος στίς διάφορες φοβίες ἤ καί τόν πανικό, νά πρυτανεύσει στήν περιοχή πνευματικῆς εὐθύνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἡ σύνεση καί ἡ ψυχραιμία, ὡς πρόκριμα ὑπεύθυνης καί ἀποτελεσματικῆς ἀντιμετώπισης τῶν προκλήσεων τῆς περιόδου καί τῆς διακονίας τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ μας.

Εἰδικότερα ἀποφασίστηκαν τά ἀκόλουθα:

1. Νά τονισθεῖ σέ ὅσους ἐπισκέπτονται τούς Ἱερούς Ναούς, τίς Ἱερές Μονές, τά Ἱδρύματα, τά Γραφεῖα καί τούς λοιπούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἡ αὐτόνόητη ὑποχρέωση τήρησης τῶν κανόνων ὑγιεινῆς, ὅπως ἔχουν ἐξειδικευθεῖ κατά τήν περίοδο αὐτήν ἀπό τίς Ἀνακοινώσεις τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας.
2. Νά ληφθεῖ πρόνοια ηὐξημένης, σχολαστικῆς καθαριότητας τῶν ἐπιφανειῶν καί σωστός ἀερισμός τῶν λατρευτικῶν, προνοιακῶν καί λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων.
3. Νά γίνει σύσταση σέ ὅσους ἐμφανίζουν συμπτώματα τῆς ἀσθενείας, ἀλλά καί σέ ὅσους ἀνήκουν στίς ὑγειονομικά εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἰδίως σέ ὅσους πάσχουν ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς καί στούς ἀνοσοκατεσταλμένους, νά περιοριστοῦν στό σπίτι τους καί νά τηροῦν ἐπακριβῶς τίς ὁδηγίες τῶν ὑπευθύνων ἰατρῶν τους. Σέ περίπτωση πού ἐπιθυμοῦν πολύ, ἰδίως κατά τίς μεγάλες ἑορτές τῆς περιόδου, νά μεταβοῦν σέ Ναό γιά προσκύνηση κάποιας εἰκόνας ἤ τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἄν δέν ἔχουν κάποια ἀντίστοιχη εἰκόνα σπίτι τους, νά ἐπιφυλαχθοῦν καί νά προσέλθουν μέ συντομία σέ ὧρες πού δέν θά ὑπάρχει κόσμος στούς Ἱερούς Ναούς καί ἐκτός Ἀκολουθίας, ὥστε νά μή συγχρωτισθοῦν καί νά μήν περιμένουν σέ οὐρές.
4. Ὅσοι ἐπιφυλαχθοῦν καί δέν προσέλθουν στούς Ἱερούς Ναούς κατά τή διάρκεια ἰσχύος τῶν μέτρων κατά τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορονοϊοῦ, μποροῦν κάλλιστα νά παρακολουθοῦν τίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἀπό τίς τηλεοπτικές καί ραδιοφωνικές ἀναμεταδόσεις. Αὐτό εἶναι περισσότερο συμβατό μέ τό πνευματικό κλίμα τῆς περιόδου πού ἐπιβάλλει νηστεία ἔργων καί λόγων καί συνεπῶς ἡσυχαστική κατάνυξη καί ἐπαύξηση τῆς ἀτομικῆς προσευχῆς στόν ἰδιαίτερο χῶρο τοῦ καθενός. Ἡ προσευχή δέν εἶναι ζήτημα τόπου, ἀλλά τρόπου καί ψυχικῆς κατάστασης.
5. Αὐτονόητο εἶναι ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου συμμορφώνεται πλήρως καί ἀπολύτως πρός τίς Ἀποφάσεις καί Ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἑπομένως, ὅ,τι ἀποφασίζει ἡ Ἱερά Σύνοδος ἰσχύει αὐτομάτως, χωρίς ἄλλη ἀπόφαση ἤ ἰδιαίτερη ἀνακοίνωση.
6. Ἀναστέλλονται ὅλες οἱ πολιτιστικές καί κατηχητικές δραστηριότητες τῶν Ἐνοριῶν, Μονῶν καί Χριστιανικῶν Συλλόγων ἕως τήν Κυριακή 29 Μαρτίου 2020, μέ πιθανότητα περαιτέρω παράτασης, κατά τίς ἀνακοινώσεις τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατόπιν αὐτοῦ, δέν θά πραγματοποιηθοῦν τά κατηχητικά μαθήματα στίς Ἐνορίες, οἱ συγκεντρώσεις τῶν Ὁμάδων στά Χριστιανικά Σωματεῖα, οἱ Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γράφης κάθε τύπου καί σέ κάθε τόπο, καθώς καί τά Ἑσπερινα Κηρύγματα. Ἐπίσης, ἀναβάλλονται οἱ προγραμματισμένες συγκεντρώσεις τῶν Σχολῶν Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
7. Τό Ἑσπερινό Κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου, τό ὁποῖο πραγματοποιεῖται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης κάθε Τρίτη μετά τήν Παράκληση, θά πραγματοποιεῖται ἑφ’ ἑξῆς καί μέχρι νεωτέρας ραδιοφωνικά. Αὐτό σημαίνει πώς δέν θά πραγματοποιεῖται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἀλλά θά ἀναμεταδίδεται ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου στούς 96,3 χιλιοκύκλους τῶν FM.
8. Ἀναβάλλεται ἡ ἑορτή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων γιά τή διπλή Ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 κατ’ ἀρχήν στό Δημοτικό Ὠδεῖο Λάρισας, ἐναλλακτικά δέ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.
9. Ἀναβάλλεται ἡ Ἡμερίδα τῶν Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἡ ὁποία εἶχε προγραμματιστεῖ γιά τό Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 στό χῶρο τοῦ «Ἐπιουσίου» στό Ἐπισκοπεῖο Λαρίσης, καθώς καί τά μαθήματα τοῦ Φροντιστηρίου Ὑποψηφίων Κατηχητῶν.
10. Ἀναβάλλεται ἡ Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἡ ὁποία εἶχε προγραμματιστεῖ γιά τήν Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Δελερίων Τυρνάβου.
11. Ἀναστέλλεται ἐν μέρει καί περιορίζεται ἡ λειτουργία τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου ὡς πρός τήν ὑποδοχή κοινοῦ. Μέχρι τήν Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, μέ πιθανότητα περαιτέρω παράτασης, τά γραφεῖα θά δέχονται κοινό γιά μία μόνον ὥρα μεταξύ 11:00΄ π.μ. καί 12:00΄ μ., προκειμένου νά διευκολυνθεῖ ἡ ἔκδοση ἀδειῶν γάμου καί διαζευκτηρίων ἐγγράφων, καθώς καί νά διεκπεραιωθεῖ ἠ ὁποιαδήποτε ἄλλη ὑπόθεση.
12. Ἀναστέλλεται μέχρι νεωτέρας ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, τόσο στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅσο καί στά παραρτήματα.
13. Δέν θίγεται τό ὡράριο καί ἡ διαδικασία διανομῆς τοῦ συσσιτίου καθώς ἀπό ἑξαμήνου ἔχουν παγιωθεῖ μεταξύ 12:00΄ μ. καί 13:00΄ μ.μ. σέ συσκευασίες μιᾶς χρήσης.
14. Ἀναστέλλονται ὅλες οἱ προγραμματισμένες ἐπισκέψεις ἰδιωτῶν, φορέων καί συλλόγων στά Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ εἴσοδος σέ αὐτά ἐπιτρέπεται μόνο στούς ἐργαζομένους καί τούς τροφίμους. Ἡ διαδικασία προμήθειας ἐφοδίων θά ρυθμισθεῖ κατά περίπτωση.
15. Ἀνακαλοῦνται ὅλες οἱ ἤδη δοθεῖσες σέ Ἐνορίες, Μονές καί Χριστιανικούς Συλλόγους ἄδειες γιά τήν πραγματοποίηση ἐκδρομῶν ἐσωτερικοῦ καί εξωτερικοῦ καί ἀπαγορεύεται ὁ προγραμματισμός ἄλλων μέχρι τό Πάσχα.
16. Ἀναβάλλεται τό ἐαρινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
17. Ἀναβάλλεται ἡ προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἠ ὁποία εἶχε προγραμματισθεῖ ἀπό 1ης ἕως 7ης Ἰουλίου 2020 στήν Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας.
18. Ἀναβάλλεται ἡ τέλεση Ἱερῶν Ἀγρυπνιῶν γιά ὅλην τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
19. Δέν ἀναστέλλεται ἠ λειτουργία κανενός Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, οὔτε ἀναβάλλεται ἤ καταργεῖται ἡ τέλεση τῆς ὁποιασδήποτε Ἀκολουθίας. Μέ μέριμνα τῶν Προϊσταμένων καί τῶν Ἱεροψαλτῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά καταβληθεῖ προσπάθεια, ὥστε οἱ Ἀκολουθίες νά συντμηθοῦν καί νά διαρκοῦν λιγότερο ἀπό ὅ,τι συνήθως. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά περικοποῦν οἱ Ἀκολουθίες, ἀλλά ὅτι δέν θά ψάλλονται ἀργά μέλη καί δέν θά γίνεται ἀνάγνωση σέ ἀργό ρυθμό.
20. Τονίζεται καί πάλι πώς ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τῆς περιόδου θά ἀναμεταδοθοῦν ραδιοφωνικά ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου στούς 96,3 χιλιοκύκλους τῶν FM. Αὐτό πρακτικά σημαίνει πώς ἡ μή μετάβαση στόν Ἱερό Ναό δέν θά ἀποστερεῖ τό κλίμα καί τήν πνευματική ὠφέλεια τῆς ὅποιας Ἱερᾶς Ἀκολουθίας.
21. Τέλος, τονίζεται πώς τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο. Κανείς κίνδυνος μετάδοσης ἀσθενειῶν δέν ὑφίσταται ἀπό τό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνέχεται τή βραδεία προσέλευση στίς τελούμενες στούς Ἱερούς Ναούς Θεῖες Λειτουργίες ὅσων προτίθενται νά κοινωνήσουν, δέν ἀνέχεται ὅμως, τήν ὁποιαδήποτε ἀμφισβήτηση ἤ περιορισμό γύρω ἀπό τό Ἱερό Μυστήριο.

Δέν ἐπιτρέπεται νά ξεχνᾶμε πώς ὅλοι εἴμαστε στά χέρια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος προνοεῖ καί μεριμνᾶ κατά τόν πλέον συμφέροντα γιά τόν καθένα μας τρόπο.

Ακολουθήστε τα Τυρναβίτικα Νέα  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

30712123 10215640817554664 584629350603685888 n 1 - Συστάσεις της Μητρόπολης Λαρίσης προς τους πιστούς – Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη

collage - Συστάσεις της Μητρόπολης Λαρίσης προς τους πιστούς – Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη


fast food ambelon - Συστάσεις της Μητρόπολης Λαρίσης προς τους πιστούς – Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη

ambelonas1 armonia 2021 - Συστάσεις της Μητρόπολης Λαρίσης προς τους πιστούς – Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη

Λάρισα