Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου – Δείτε τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου – Δείτε τα θέματα

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε τμήμα Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου στον Αμπελώνα» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ:0010892046, ποσό χρηματοδότησης 600.000,00€, του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER Νομού Λάρισας της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. -«Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» και καθορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης.

2. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων «Καρναβάλι-Μπουρανί 2020» του Δήμου Τυρνάβου με την ΚΕΔΗΤ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
3. Καθορισμός Τέλους Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2020.
4. Καθορισμός Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2020.
5. Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κτηνοτροφικής Γεώτρησης περιοχής Δαμασουλίου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
6. Καθορισμός Τελών & Δικαιωμάτων Νεκροταφείου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
7. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
8. Καθορισμός Τελών Χρήσεως Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
9. Καθορισμός Τέλους Διαφήμισης του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
10. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2020.
11. Καθορισμός Τέλους Περιπτέρων και Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Κατασκευής Περιπτέρων στον Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
12. Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Ξηραντηρίων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
13. Καθορισμός Τέλους Άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
14. Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων χρήσης Σφαγείων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
15. Καθορισμός Τελών Διέλευσης, Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών Διέλευσης Δικτύων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2020.
16. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.

Θα ακολουθήσει Ειδική Συνεδρίαση με θέμα

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.

Ακολουθήστε τα Τυρναβίτικα Νέα  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

30712123 10215640817554664 584629350603685888 n 1 - Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου – Δείτε τα θέματα
Τύρναβος