ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΤΥΡΝΑΒΟΥ


Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Τυρνάβου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τυρνάβου,

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τυρνάβου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α  ΤΙΤΛΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ          ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους   125 ώρες
2 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών  25 ώρες
3 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή   25 ώρες
4 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση   25 ώρες
5 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)    25 ώρες
6 Ιστορία της Τέχνης   25 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
1) Τηλ. :2492350315
Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου
Email: koinonikikkdt1@gmail.com

2) Τηλ. :2492350314
Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου
Email: koinonikikkdt@gmail.com

3) Τηλ. :2492350193
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Τυρνάβου
Email: xatzimatos@tirnavos.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest