Μερική άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας για τα φορτηγά

Μερική άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας για τα φορτηγά

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποβλέποντας στην ανάγκη για την προσωρινή και μερική άρση της επιβολής περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων, ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στο τμήμα της Π.Α.Θ.Ε. από τη Χ/Θ 322+730 έως και Χ/Θ 400+265 καθώς και σε ολόκληρο το Εθνικό Οδικό Δίκτυο εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφορικών προβλημάτων καθώς και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και λόγω των νεότερων στοιχείων, αποφάσισε την μερική και προσωρινή αρση της επιβολής του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου ανω του 1,5 τόνου, στο τμήμα του οδικού αξονα Π.Α.Θ.Ε., από Χ/Θ 400+265 (όρια με Ν. Πιερίας) έως τη Χ/Θ 348+106 (Α/Κ Νίκαιας), μέχρι ώρα 18:00 της σήμερον Κυριακή (05-01-2019).

Λοιπα οριζόμενα με την ανωτέρω (5) σχετική Απόφασή μας, εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι μετά την 18:00′ ώρα της σήμερον Κυριακή (05-01-2020)συνεχίζει να ισχύει η επιβολή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας όπωςαυτό ορίζεται στην ανωτέρω (5) σχετική Απόφασή μας.


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και μόνογια το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Της παραπάνω Απόφασης Απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιρούνται: α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας.
β. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι. γ. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κ.λπ.).

τυρναβος, google

κατσάνης, youtube.com


Νομός Λάρισας