Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Τυρνάβου»


Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Ιωάννης Κόκουρας υπέγραψε χτες Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου “Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Τυρνάβου” με τον κ. Δαδιώτη Απόστολο, εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή έξι (6) παιδικών χαρών του δήμου ώστε να διαμορφωθούν οι χώροι κατάλληλα και να μπορούν να δεχθούν την εγκατάσταση νέων οργάνων Παιδικής Χαράς και περιφράξεων και να γίνει δυνατή η πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Θα γίνει η απαραίτητη εκσκαφή των χώρων σε βάθος έως 0,40m.
Θα τοποθετηθεί γεωΰφασμα.
Θα στρωθεί με εξυγιαντικό υλικό δύο στρώσεων κατάλληλης διαβάθμισης.
Στους χώρους όπου θα τοποθετηθεί δάπεδο ασφαλείας θα γίνει διάστρωση με σκυρόδεμα C16/20, οπλισμένο και εγκιβωτισμένο.
Θα κατασκευαστεί τσιμεντένιο περιμετρικό τοιχίο, διαστάσεων 0,40×0,20m, όπου θα τοποθετηθεί η ξύλινη περίφραξη.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων (Ν.4412/16, Π.Δ 171/87, κλπ).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ίδιους Πόρους.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google