Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΔΗΜΟΣ

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας).

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 40100, Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέδχρι 18/12/2019

Συνημμένα αρχεία: