Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ Δήμου Τυρνάβου

tyrnabos

Από το Δήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι θα γίνει δωρεάν διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ ενταγμένους στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και λοιπά είδη υλικής βοήθειας. Oι δικαιούχοι ειδοποιούνται και με γραπτό μήνυμα για τις διανομές.

Η διανομή για όλους τους δικαιούχους (Κοινότητες Τυρνάβου και Αμπελώνα και όλων των τοπικών κοινοτήτων) θα γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ 1 (ΜΙΑ) μέρα και συγκεκριμένα:

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 για όλους τους δικαιούχους από 8:30 το πρωί έως 15:00 το μεσημέρι στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Τυρνάβου (πίσω από το 1ο Γυμνάσιο Τυρνάβου)
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι των Κοινοτήτων Τυρνάβου & Αμπελώνα καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων να προσέλθουν με το ΑΜΚΑ σε επίσημο δημόσιο έγγραφο ή την αρχική αίτηση τους στο ΚΕΑ, καθώς και την Αστυνομική τους Ταυτότητα για την παραλαβή των προϊόντων, μόνο την ορισθείσα ημερομηνία, καθόσον δεν θα υπάρξει άλλη μέρα διανομής.

Οι δικαιούχοι λόγω του μεγάλου όγκου των προϊόντων πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με π.χ καρότσια λαϊκής ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο για την μεταφορά των ειδών.
Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης του δικαιούχου, μπορεί να παραλάβει άλλο άτομο τα προϊόντα, όμως απαιτείται οπωσδήποτε η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δικαιούχου από Δημόσιο φορέα.