Αποκαθίσταται το οδόστρωμα στην εθνική οδό Ελασσόνας- Δεσκάτης

Με έργο προϋπολογισμού 580.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κ. Αγοραστός: «Η νέα οικονομία που διαμορφώνεται τώρα στην Ελλάδα, χρειάζεται σύγχρονες υποδομές»

Στη συντήρηση και αποκατάσταση της εθνικής οδού Ελασσόνας – Δεσκάτης προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με έργο προϋπολογισμού 580.000 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία και να διορθωθούν οι ζημιές που προκάλεσαν στο οδόστρωμα οι έντονες βροχοπτώσεις.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου « Αποκατάσταση εθνικής οδού 26 από θεομηνία στα όρια Δ.Ε. Βερδικούσιας» βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για: τον καθαρισμό της υφιστάμενης τάφρου για την απορροή των υδάτων ενόψει της χειμερινής περιόδου, τον έλεγχο της απορροής και την επέμβαση για καθαρισμό των τεχνικών της οδού, την ενίσχυση πρανών και συμπλήρωση ερεισμάτων σε θέσεις που παρατηρήθηκαν διαβρώσεις για την προστασία του καταστρώματος της οδού.

« Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός « παρεμβαίνουμε σε ένα επικίνδυνο οδικό τμήμα και υλοποιούμε ένα ακόμη χρήσιμο έργο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Σκοπός των παρεμβάσεων μας είναι η άρση της επικινδυνότητας της εθνικής οδού Ελασσόνας- Δεσκάτης στα όρια της Βερδικούσιας. Με την ολοκλήρωση του έργου, αποκαθίσταται η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση του πληθυσμού αλλά και η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή για την απρόσκοπτη διακίνηση των εμπορευμάτων. Τα τελευταία χρόνια το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Διαθέτουμε το καλύτερο οδικό δίκτυο στη χώρα. Πιστεύουμε στις σύγχρονες οδικές υποδομές, γιατί αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ανάπτυξης» υπογραμμίζει ο κ. Αγοραστός.

Αναλυτικά, οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν:
-χωματουργικές εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης ερεισμάτων και πρανών οδού, καθαρισμού – διαμόρφωσης τάφρου ερείσματος και κοίτης ρεμάτων σε θέσεις συμβολής με την οδό
-συντήρηση της υποδομής και των τεχνικών της οδού σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές και απαιτείται παρέμβαση, κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης και νέων τεχνικών απορροής υδάτων όπου απαιτείται
-αποκατάσταση της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών στρώσεων που υπέστησαν βλάβη
-επανατοποθέτηση κατεστραμμένων στηθαίων, συντήρηση και συμπλήρωση της σήμανσης της οδού
Η συντήρηση του οδικού δικτύου ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι έξι μήνες.