Οι αμβυκούχοι ζητούν παρέμβαση Κ. Μητσοτάκη για να σωθεί το τσίπουρο


Επιστολή προς τον πρωθυπουργό την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Βασίλης Παπαγρηγορίου.Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

επικοινωνούμε εκ μέρους της Ομοσπονδίας Αμβυκούχων & Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδος για να θέσουμε υπόψη σας τον έντονο προβληματισμό μας και τη διαμαρτυρία μας σχετικά με την πρόσφατη αποδοχή από την Κυβέρνηση του σχεδίου τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/83 περί ειδικών φόρων κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά, και να ζητήσουμε την εξεύρεση λύσης για το αδιέξοδο που οδηγούνται πάνω από 300.000 ελληνικές οικογένειες που καλλιεργούν αμπέλια ή/και παράγουν τσίπουρο/τσικουδιά. 

Το Πρόβλημα – Η Αναθεώρηση της Οδηγίας ΕΦΚ Αλκοολ 

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε τυχαία για το σχέδιο τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/83 που αφορά τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά, όπως αυτό παρουσιάσθηκε στο τελευταίο συμβούλιο ECOFIN της Παρασκευής 8/11/2019. Το σχέδιο παρουσιάζεται στο με αριθμό 13518/19 FISC 411 ECOFIN 941 έγγραφο του Συμβουλίου (συνημμένο). 

Σύμφωνα με το σχέδιο πλέον μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) δε θα παράγουν το παραδοσιακό «τσίπουρο» και την «τσικουδιά». Θα μπορούν να παράγουν ένα προϊόν (αιθυλική αλκοόλη) που δε θα είναι «απόσταγμα» όπως αυτό ορίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, και θα έχει περιεκτικότητα σε αλκοόλ μικρότερη από 37,5%. Τέλος, θα παράγεται σαφώς μικρότερη ποσότητα ανά οικογένεια (1250 λίτρα) σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς. Για το προϊόν αυτό, η έκπτωση ΕΦΚ θα είναι 85%. 

Υπάρχουν και άλλα σημεία-αιτιολογικές σκέψεις που καθορίζεται ότι πρώτη ύλη είναι φρούτα από οπωροκαλλιέργειες, επομένως όχι σταφύλια και στέμφυλα σταφυλιών και κατ’ επέκταση ούτε απόσταγμα σταφυλιών ούτε απόσταγμα στεμφύλων. 

Ακόμη και το ευρωπαϊκό δικαστήριο αναγνώρισε ότι το προϊόν των μικρών αποσταγματοποιών-διήμερων είναι “τσίπουρο/τσικουδιά”, ήτοι «Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής [όπως ορίζεται στην Κατηγορία 6 του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008]» σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο προϊόντος PGI-GR – 02079 που κατέθεσε το Γενικό Χημείο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Με άλλα λόγια, η Ελληνική Κυβέρνηση συναινεί με την «εξάλειψη» των παραδοσιακών αποσταγμάτων τσίπουρο και τσικουδιά, τα οποία δε θα παράγονται πλέον από τους 300.000 διήμερους με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά κατά κύριο λόγο από 70 μεγάλες εταιρίες. 

Υπηρεσιακός παράγοντας επέμενε πρόσφατα ότι «αδίκως παραπονούμαστε» και ότι ουδέποτε παρήγαμε τσίπουρο και τσικουδιά. Αυτή η συμπεριφορά είναι προσβλητική της νοημοσύνης μας και του κόπου των προγόνων μας που έβραζαν και παρήγαγαν τσίπουρο και τσικουδιά εδώ και πάνω από έναν αιώνα. 

Με το σχέδιο της οδηγίας που αποδέχεται η Ελλάδα, οι συστηματικοί («μεγάλοι») αποσταγματοποιοί που παράγουν τσίπουρο/τσικουδιά θα συνεχίσουν να έχουν έκπτωση 50%, ενώ οι μικροί αποσταγματοποιοί θα πληρώνουν περίπου δεκαπλάσιο φόρο από το σημερινό επειδή θα έχουν πλέον και αυτοί 50% έκπτωση (από το περίπου 90% στο οποίο ήταν μέχρι σήμερα). 

Συνέπειες 

Μπορεί, ως φαίνεται, η Κυβέρνηση να μη δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση των εθνικών εθίμων και παραδόσεων, στην απασχόληση δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών και τη διατήρηση του ελληνικού αμπελώνα, όμως κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τις διαφαινόμενες εξαιρετικά σημαντικές οικονομικές συνέπειες στο δημόσιο ταμείο. 

Η αύξηση της μέσης τελικής τιμής του προϊόντος στην αγορά θα καταστήσει απαγορευτική την κατανάλωση τσίπουρου/τσικουδιάς από μεγάλο μερίδιο των καταναλωτών. Επομένως θα μειωθούν σημαντικά τα έσοδα του κράτους -τουλάχιστον 100-150 εκατομμύρια ευρώ- από τις εισφορές μας (ΕΦΚΑ), τέλος επιτηδεύματος, ΕΦΚ και ΦΠΑ. Φυσική συνέπεια να «οργιάσει» το λαθρεμπόριο. Είναι γνωστές οι συνέπειες της «ποτοαπαγόρευσης» διαχρονικά. 

Πρόταση: 

Υποστηρίζουμε και αιτούμαστε την προσθήκη πρόβλεψης στο σχετικό άρθρο που αφορά την Ελλάδα (τρίτης, επιπλέον παραγράφου), στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι οι μικροί αποσταγματοποιοί, αυστηρά όπως ορίζονται στο άρθρο 22 της οδηγίας, (χωρίς αναφορά σε διήμερους ή άλλους περιορισμούς) θα πληρώνουν φόρο με έκπτωση 50% επιπλέον της έκπτωσης των παραγωγών της παραγράφου 2(α), ώστε πάντοτε οι μικροί να πληρώνουν τον μισό φόρο των συστηματικών. 

Έτσι οι συστηματικοί αποσταγματοποιοί δε θα είναι πιο ίσοι των ίσων, ως οι μοναδικοί πανευρωπαϊκά που θα απολαμβάνουν έκπτωση 50% επί του εθνικού συντελεστή ΕΦΚ, η οποία αρχικά θεσπίστηκε το 2010 κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Έτσι θα ικανοποιείται και το γενικότερο πνεύμα της οδηγίας περί υποστήριξης των μικρών αποσταγματοποιών, που έχουν 50% έκπτωση σε σχέση με τους συστηματικούς. Παράλληλα, θα γίνει πιο δύσκολο το να μπορεί να πλήξει κάποιος τη συγκεκριμένη ρύθμιση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο. 

Δεδομένου του επείγοντος του θέματος και της επικείμενης έκδοσης του τελικού συμβιβαστικού κειμένου της φινλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου στα τέλη της εβδομάδας που διανύουμε, ενόψει του ECOFIN της 5ης Δεκεμβρίου 2019, παρακαλούμε θερμά για τις άμεσες ενέργειές σας σχετικά με τα παραπάνω. 

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε γραπτώς και συγκεκριμένα, σχετικά με το αν προτίθεται η Κυβέρνηση να υποστηρίξει την παραπάνω συμβιβαστική πρόταση μας, και επίσης θα θέλαμε να ζητήσουμε μια συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε πιο αναλυτικά την επιχειρηματολογία μας και να ακούσουμε και τη δική σας άποψη για το τόσο ζωτικό για εμάς ζήτημα. 

Διατελούμε στη διάθεσή σας. 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Για την Ομοσπονδία Αμβυκούχων & Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδος 

Βασίλειος Παπαγρηγορίου Πρόεδρος ΔΣ Τηλ: +30 697 949 6660 

Ομοσπονδία Αμβυκούχων & Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδος 

Ομοσπονδία Αμβυκούχων & Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδος 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ – ΔΙΗΜΕΡΩΝ 

Μικροί Αποσταγματοποιοί (διήμεροι) 

Τα μέλη μας αμβυκούχοι και αμπελοκαλλιεργητές παράγουν το παραδοσιακό τσίπουρο και την τσικουδιά με το καθεστώς των «μκρών αποσταγματοποιών (διήμερων)». «Διήμεροι» αποστάζουν επίσης υπολείμματα μελισσοκομίας (Μουντοβίνα – ρακόμελο), σύκα (πχ σουμάδα Χίου), μούρα (πχ στην Ευρυτανία, και μουρνόρακη Κρήτης), κράνα, κούμαρα (πχ στον Όλυμπο) και ζίζιφα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 300.000 οικογένειες-καλλιεργητές αμπέλων, οπωρώνων, κληματαριών κλπ που μπορούν να παράγουν τσίπουρο/τσικουδιά. Επίσης, υπάρχουν πάνω από 30.000 αμβυκούχοι (από τις 36.000 άδειες που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν). 

Συνεισφορά στην Ελλάδα 

Διαιώνιση των ελληνικών παραδοσιακών αλκοολούχων ποτών – τσίπουρου, τσικουδιάς, σουμάδας, ρακόμελου κλπ, καθώς και διατήρηση εθνικών εθίμων/παραδόσεων που χρονολογούνται πριν από αρκετούς αιώνες. 

Απασχόληση άνω των 300.000 οικογενειών-αμπελοκαλλιεργητών και παραγωγών φρούτων. 

Συγκράτηση της (ήδη χαμηλής) τιμής των σταφυλιών, με αποτέλεσμα την διατήρηση του ελληνικού αμπελώνα. 

Συνεισφορά άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία, εκ των οποίων τα 100 εκατομμύρια λόγω πληρωμής εισφορών ΕΦΚΑ και τέλους επιτηδεύματος και τα 50 λόγω ΕΦΚ και ΦΠΑ. 

Συμβολή στον περιορισμό της λαθρεμπορίας, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, λόγω της κάλυψης μέρους της αγοράς με φθηνότερο προϊόν. 

Με άλλα λόγια, πέραν της διατήρησης της παράδοσης, τα τσίπουρο/τσικουδιά των μικρών αποσταγματοποιών είναι μια μηχανή που απαρτίζεται από χιλιάδες νοικοκυριά και που τυπώνει χρήματα για τον ελληνικό προϋπολογισμό. 

Όραμα 

Επιδιώκουμε την παραγωγή και διακίνηση ποιοτικών αποσταγμάτων, δει τσίπουρου και τσικουδιάς, σε πλήρη εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας τροφίμων και υγιεινής, καθώς και με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Οραματιζόμαστε την ενίσχυση των τσίπουρου/τσικουδιάς ως εθνικών brands και σχεδιάζουμε τη δημιουργία ση νέων, που θα μπορούν να κατοχυρωθούν ως ΠΓΕ ή ΠΟΠ. 

Εκπονούμε σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης «Τσίπουρο – Τσικουδιά 2030», με στόχο το τσίπουρο και η τσικουδιά των μικρών αποσταγματοποιών να φθάσουν να συμβάλλουν στην εθνική οικονομία άμεσα και έμμεσα με 500 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2030. 

Μάλιστα φροντίζουμε και για τη διάδοχη κατάσταση όχι μόνον των μικρών αποσταγματοποιών, αλλά γενικότερα των αγροτικών οικογενειών. Πολλοί από εμάς πασχίζουμε τα παιδιά μας να μην είναι απλοί αγρότες, αλλά να είναι εξωστρεφείς επιχειρηματίες που θα χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα, προστατεύοντας τη φύση. Για παράδειγμα, ήδη παιδιά μελών μας προωθούν τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα σε ξένες αγορές συνάπτοντας συμβάσεις με μεγάλους οίκους. Τα παιδιά μας είναι αυτά που θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα εργαλεία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης / AGRI 4.0. 

Τέλος, πιστεύουμε στην ανάγκη συνένωσης δυνάμεων για την επίτευξη των παραπάνω, ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος από τη συνένωση των δυνάμεών τους, με παράλληλη εκμετάλλευση θετικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google