Δικτύωση του Κ.Κ.Δ.Τυρνάβου και του παραρτήματος Ρομά με το Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας


Στο πλαίσιο δικτύωσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες, το Κέντρο Κοινότητας και το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου, πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση Δικτύωσης με το προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας που λειτουργεί υπό την διοικητική και επιστημονική εποπτεία του Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ΚΕΘΙ.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους από το Κέντρο Κοινότητας, η πληροφόρηση σε θέματα ισότητας των φύλων, και η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, τηλ:2492350315 email: kentrokoinotitasdt@gmail.com και Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά, τηλ:2492022609 email: kentrokoinotitasromadt@gmail.com καθημερινά ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τυρνάβου καθώς και ο Συμβουλευτικό Κέντρο εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google