Ανακαλύφθηκε η μεγαλύτερη αποικία νυχτερίδων στην Ελλάδα (φωτ)

Καταγράφηκε στο Σπήλαιο Λιμνών στα Καστριά Αχαΐας απο επιστήμονες του LIFE GRECABAT και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές χειμερινές αποικίες στην Ευρώπη. Φιλοξενεί περισσότερες από 18.000 πτερυγονυχτερίδες (Miniopterus schreibersi) και εννέα επιπλέον είδη σε διάφορες εποχές του έτους.

To πρόγραμμα «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» (LIFE GRECABAT) έχει κύριο στόχο να βελτιώσει την κατάσταση διατήρησης 10 ειδών νυχτερίδων και του οικοτόπου των σπηλαίων (οικότοπος 8310), βοηθώντας παράλληλα στην επιβίωση της ιδιαίτερης σπηλαιόβιας ζωής που υπάρχει στην Ελλάδα.

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Συντονιστής – Δικαιούχος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) και εταίροι: το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το Πράσινο Ταμείο, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) και η ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Λεζάντες φωτογραφιών


Φωτογραφία 1:  Σπήλαιο Λιμνών, τμήμα αποικίας νυχτερίδων
Φωτογραφία 2:  Τμήμα της χειμερινής αποικίας πτερυγονυχτερίδων (Miniopterus schreibersi) στο σπήλαιο των Λιμνών
Φωτογραφία 3:  Πτερυγονυχτερίδα (Miniopterus schreibersi)
Φωτογραφία 4:  Η μεσογειακή Ωτονυχτερίδα (Plecotus kolombatovici)
Φωτογραφία 5:  Επιστήμονας στο σπήλαιο των Λιμνών
Φωτογραφία 6:  Αποικία πυρρονυχτερίδας (Myotis emarginatus) στην περιοχή του Σιδηρόκαστρου Σερρών.
Φωτογραφία 7:  Από το εσωτερικό του σπηλαίου των Ζεστών Νερών
Φωτογραφία 8:  Δίπτερο του γένους Nycteribia, παράσιτο νυχτερίδων
Φωτογραφία 9: Τρωγλόφιλο ισόποδο (Trichoniscus sp.)

Credits:

Φωτο 1-7: Παναγιώτης Γεωργιακάκης/ΜΦΙΚ_ΠΚ,
Φωτο 5: Γιώργος Παπαμιχαήλ/ΑΤΕΠΕ

Φωτο 8: Καλούστ Παραγκαμιάν/ΙΝΣΠΕΕ,
Φωτο 9: Ιωάννης Νικολουδάκης/ΙΝΣΠΕΕ