Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου


Την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, όπου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2019.
3. Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2019, κατά το β΄ τρίμηνο του 2019.

4. Απόδοση λογαριασμού δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.
5. Έγκριση της αριθ. 26/2019 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. αναφορικά με την έγκριση – ψήφιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018.
6. Έγκριση της αριθ. 27/2019 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. αναφορικά με τον απολογισμό ταμείου – διαχείρισης έτους 2018.
7. Έγκριση της αριθ. 7/2019 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου αναφορικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018.

8. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου προς εκτέλεση υπηρεσίας και έγκριση αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης.
9. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου προς εκτέλεση υπηρεσίας.
10. Διορισμός ή μη πληρεξουσίου δικηγόρου για την αντιμετώπιση αγωγής της Ιεράς Μονής Παναγίας Ολυμπιωτίσσης κατά του Δήμου Τυρνάβου.

11. Διορισμός ή μη πληρεξουσίου δικηγόρου για την αντιμετώπιση αγωγής της Σοφίας Λυγούρα κατά του Δήμου Τυρνάβου.
12. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής του Κωνσταντίνου Μυλωνά κατά του Δήμου Τυρνάβου.
13. Διορισμός ή μη πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Τυρνάβου σχετικά με τη διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google