Επιμορφωτική Ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων στη Λάρισα


Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, διοργανώνει Ἐπιμορφωτική Ἡμερίδα τό Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 καί ὥρα 10:30 π.μ., στό Ἀμφιθέατρο τοῦ 4 ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λάρισας (Κουμουνδούρου καί Ἀνθίμου Γαζή) μέ διακεκριμένους ὁμιλητές Καθηγητές Πανεπιστημίου καί θέμα:

«Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καί ἀγωγῆς στό σχολεῖο»

Ἡ ἐκδήλωση ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία και ἐπικαιρότητα μετά καί τίς πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (1749 καί 1750/2019 ΣτΕ).
Ἡ παρουσία ὅλων μας κρίνεται ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη.

Μέ τιμή
Οἱ διοργανωτές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:30 -10:45: Χαιρετισμοί

Α΄ Συνεδρία (10:45 – 12:20)

Προεδρεῖο: Δ. Οἰκονόμου – Ἰω. Μπεϊνᾶς,  Πρόεδροι Παραρτημάτων ΠΕΘ Λάρισας καί Κατερίνης

  1. Ἡρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικῆς – Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ:  ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν στό ἑλληνικό σχολεῖο.
  2. Ἰωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής Δογματικῆς καί Συμβολικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, Ἀντιπρόεδρος τῆς ΠΕΘ: Ἡ ἀποθεολογικοποίηση τῆς μάθησης καί ἡ παρα-επιστημονική χαοθρησκεία

12:20 – 12:50: Διάλειμμα

Β΄  Συνεδρία (12:50 –  14:20)

Πρεδρεῖο:  Ν. Καρατάσιος – Δ. Μάνος, Πρόεδροι Παραρτημάτων ΠΕΘ Καρδίτσας καί Βόλου

  1. Μαρία Ράντζου, Ἐπίκ. Καθηγήτρια Κατηχητικῆς καί Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, μέλος τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘἩ ἀξιοποίηση βιωματικῶν δράσεων στά βιβλικά κείμενα.
  2. Εὐάγγελος Πεπές, Ἐπίκουρος Καθηγητής Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ: Βασικές ἀρχές σχεδιασμοῦ καί ἐφαρμογῆς τοῦ διδακτικοῦ σεναρίου στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

 14:20-14:30: Συμπεράσματα – Λήξη Ἡμερίδας

Γιά τούς ἐνδιαφερόμενους πού θά παραυρεθοῦν θά χορηγηθεῖ Βεβαίωση Συμμετοχῆς

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google