Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες


ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Πρός
Τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες
τῶν Δημοτικῶν Σχολείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Εἶμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί ἀρχίζει τό σχολεῖο καί γιατί μπορῶ καί ἐπικοινωνῶ μαζί μας.

Σήμερα μαζευτήκαμε πολλοί στήν αὐλή τοῦ σχολείου σας. Ἱερεῖς, Δάσκαλοι, ὁ Διευθυντής, οἱ καλοί σας γονεῖς, εσεῖς ὅλοι. Ἀν σᾶς ρωτοῦσα «γιατί μαζευτήκαμε;», θά μοῦ ἀπαντούσατε «γιατί ἀρχίζει τό σχολεῖο!». Πού σημαίνει ὅτι γιά νά ἀρχίσει τό σχολεῖο πρέπει νά μαζευτοῦμε ὅλοι μαζί, νά εἴμαστε ὅλοι μαζί, νά προχωρήσουμε μαζί. Εἶναι πολύ σπουδαία ὑπόθεση τό σχολεῖο γι’ αὐτό καί ἔνας μόνος του δέν μπορεῖ νά τά καταφέρει. Χρειάζεται ἡ δύναμη καί ἡ ἑνότητα τῶν πολλῶν.

Χρειάζεται ὅμως, καί ἡ δύναμη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Σήμερα ξεκινᾶμε τή σχολική χρονιά μέ Ἁγιασμό, γιατί θέλουμε ὅλα τά παιδιά νά ἀκούσετε τή μυστική φωνή τοῦ Θεοῦ νά λέει: «Σᾶς ἀγαπῶ. Σᾶς νοιάζομαι. Εἶστε παιδιά μου. Ὅλη τή χρονιά καί ὄχι μόνο, θά  εἶμαι μαζί σας». Εἶναι σπουδαῖο πράγμα νά ἔχεις μαζί σου τόν Παντοδύναμο Θεό.

Σᾶς εὔχομαι καλή καί καρποφόρα χρονιά ζητῶντας σας νά θυμᾶστε πάντα αὐτά τά δύο, ὅτι γιά νά πάει καλά ἡ σχολική χρονιά πρέπει νά εἴμαστε ὅλοι μαζί καί νά ἔχουμε καί τό Θεό κοντά μας.

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου ἹερώνυμοςΠρός
Τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες
τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ κάθε ἀρχή εἶναι ἕνα νέο ξεκίνημα. Κι ἡ ἀρχή τῆς σχολι­κῆς χρονιᾶς εἶναι τό κατ’ ἐξοχή νέο ξεκίνημα τῆς μαθητικῆς ζω­ῆς. Καί τό κάθε ξεκίνημα εἶναι μιά εὐκαιρία, ἡ ὁποία μᾶς δίνεται γιά νά τήν ἀξιοποιήσουμε.

Ὅσο μεγαλώνετε θά διαπιστώνετε ὅτι οἱ εὐκαιρίες στή ζωή δέν ἔρχονται ὅποτε τίς θέλουμε, οὔτε ὅπως τίς θέλουμε. Γι’ αὐτό καί χωρίς πολλές περιστροφές, ὀφείλουμε νά τίς ἐκμεταλλευό­μαστε γιά νά προχωρᾶμε μπροστά. Κι ἡ μόρφωση, ἡ μαθησιακή διαδικασία εἶναι πάντα, ὄχι ἁπλῶς ἀκόμη μία εὐκαιρία, ἀλλά ἡ σπουδαιότερη εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρεται.

Πρίν λίγο, στόν Ἁγιασμό, ἀκούσαμε στό ἀποστολικό ἀνά­γνωσμα: «Δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος» (Ψαλμ. β΄,12). Δηλαδή, ἀρπάξτε τήν εὐκαιρία τῆς μόρφωσης, τῆς παιδεί­ας, τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας, ἀλλοιῶς ὁ Θεός ὀργίζεται. Γι­ατί ὀργίζεται ὁ Θεός ὅταν δέν ἐκμεταλλευόμαστε τή δυνατότητα τῆς γνώσης; Γιατί ὁ Θεός δέν μᾶς ἔπλασε γιά νά ζοῦμε στό σκο­τάδι τῆς ἀμάθειας, τῆς δεισιδαιμονίας καί τοῦ πρωτογονισμοῦ. Μᾶς θέλει ἐλεύθερους νά ζοῦμε στό φῶς τῆς ἀλήθειας. «Γνώσε­σθε τἠν ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄,32). Κι ἡ ἀλήθεια εἶναι κάτι πού μέ κόπο καί ἀγώνα γίνεται συνείδηση καί ἀποκτᾶται. Περνάει δέ ἀπαραίτητα μέσα ἀπό τή γνώση. Αὐ­τόν τόν ἀγώνα τῆς γνώσης σᾶς εὔχομαι νά τόν ἀναλάβετε χωρίς ἀγωνία, ἀλλά μέ δύναμη κάι ἀντοχή ψυχῆς, καθώς ἡ μόρφωση δέν εἶναι κάτι πού ἐξαντλεῖται μέσα στό σχολεῖο, ἀλλά ἀποτελεῖ ὑπόθεση ζωῆς.

Σᾶς εὔχομαι καλή καί καρποφόρα χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου ἹερώνυμοςΜΗΝΥΜΑ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Πρός
Τούς Ἀξιοτίμους
κ.κ. Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Ἀγαπητοί μου,

«Μή νομίσετε πώς καί τοῦτος ἐδῶ πού προσπαθεῖ νά σᾶς μιλήσει περνᾶ μιά ζωή ἄκοπη, ὅλο λόγια γαλήνια καί ἁπλά, σάν καί αὐτά πού κάπου-κάπου σᾶς χαρίζουν ανακούφιση. Ἡ ζωή του εἶναι γεμάτη δυσκολίες καί ὑπολείπεται τῶν λόγων αὐτῶν. Ἄν ὅμως, ἦταν ἀλλοιῶς τά πράγματα, ποτέ δέν θά κατάφερνε νά μιλήσει ἔτσι»[1].

Στήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, πέρα καί πάνω ἀπό τίς αὐτο­νόητες εὐχές, θά ἤθελα ἁπλῶς νά προσπαθήσω νά αἰσθανθεῖτε ὅτι εἶμαι δίπλα σας, ὅτι σᾶς νοιώθω καί ὅτι κάπως σᾶς ζηλεύω. Κατανοῶ τήν εὐθύνη σας. Ἔχετε στά χέρια σας τά παιδιά μας. Τήν ἴδια ὥρα δέν ἔχετε στή διάθεσή σας ὅλα ὅσα θά ἦταν αὐτο­νόητο νά ἔχετε. Ἔχετε ὅραμα ὡς φιλότιμοι παιδαγωγοί. Ταυτό­χρονα δέν ξέρω πολλούς μέ τούς ὁποίους θά μπορούσατε νά τό μοιραστεῖτε. Θέλετε νά προχωρήσετε μπροστά. Τήν ἴδια στιγμή δέν ξέρετε ποιός θά σᾶς στηρίξει στήν πορεία καί ποιός θά λάβει πρῶτος τόν λίθο νά σᾶς πετροβολήσει, ὄντας ὁ ἴδιος συνυπεύθυ­νος. Ζητᾶμε ἀπό σᾶς πάρα πολλά. Συνάμα σᾶς προσφέρουμε τό­σα λίγα.

Ποιός ὅμως, μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει ὅτι τό γέλιο τῶν παι­διῶν εἶναι ἡ ὡραιότερη ἀνταμοιβή στή ζωή; Ποιός δέν δυναμώνει ἀπό τή ζωντάνια καί τόν δυναμισμό τους, κι ἄς κουράζεται ὧρες-ὧρες; Ποιός ἀρνεῖται ὅτι τό πιό ζωογόνο ἐργασιακό περιβάλλον μπορεῖ νά εἶναι τό σχολεῖο;

Στήν Ἐκκλησία πάντα μνημονεύουμε τούς δασκάλους τοῦ Γένους. Καί δέν κλείνει ἡ ἡμέρα ἄν δέν προσευχηθοῦμε στό Ἀπό­δειπνο «ὑπέρ τῶν γονέων καί διδασκάλων ἡμῶν», βάζοντάς τους στήν ἴδια θέση, θέλοντας νά δείξουμε πόσο σπουδαῖοι, συνυπεύ­θυνοι καί συνεργάτες εἶναι στήν ἀνέλιξη τῆς παιδικῆς/νεανικῆς ψυχῆς. Μέ αὐτό δέν θέλω νά νομίσετε πώς ἡ συμπαράστασή μας στό σχολεῖο τοῦ σήμερα ἐξαντλεῖται στήν προσευχή. Εἴμαστε στή διάθεσή σας νά συνδράμουμε σέ ὁ,τιδήποτε χρειαστεῖ καί μποροῦμε, πιστεύοντας στή συνεργασία ὅλων τῶν θεσμῶν στόν τομέα τῆς Παιδείας, ἀναγνωρίζοντας τόν πρωτεύοντα ρόλο τοῦ ὑπεύθυνου παιδαγωγοῦ καί τό χρέος μας νά τόν στηρίζουμε ὅσο πιό διακριτικά, ἀλλά καί δυναμικά μποροῦμε.

Θέλουμε νά γεμίσουμε τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας ἐλπίδα στηριγμένη στήν Ἀλήθεια, μέ προοπτική τόν Ἄνθρωπο, πού δέν θά δημιουργεῖ τούς αὐριανούς ἐπαγγελματίες-γρανάζια ἑνός κυρίαρχου κοινωνικοῦ συστήματος μέ χαρακτηριστικό τήν τοξι­κότητα τῆς ταξικότητας, ἀλλά θά καρποφορεῖ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες μέ κριτική σκέψη, ἀρχές καί ἀξίες.

Καλή δύναμη στόν ἀγῶνα σας, καρποφόρα χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

 

[1] Ράινερ Μ. Ρίλκε, «Ὁ ὁδηγός τοῦ Ποιητῆ γιά τή ζωή».

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google