Στην Τσεχία το προσωπικό του Νηπιαγωγείου Καρυάς για επιμόρφωση μέσω της Μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS+

Μοναδική ευκαιρία να επιμορφωθεί στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, καθώς επίσης και να ενημερωθεί σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαιδευτικής καινοτομίας είχε η εκπαιδευτικός του Νηπιαγωγείου Καρυάς Ελασσόνας, Κουβέλα Σταυρούλα.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διεξήχθη στην Πράγα της Τσεχίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ και αποσκοπούσε στην ανάπτυξη κοινωνικο-γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης και στον εμπλουτισμό καινοτόμων ιδεών για την αξιοποίηση σύγχρονων στρατηγικών ενσυναίσθησης σε μικρές εκπαιδευτικές κοινότητες, όπως αυτή της ορεινής αλλά πανέμορφης Καρυάς Ολύμπου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διήρκησε πέντε ημέρες, υλοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου από τον εκπαιδευτικό οργανισμό ITC International και είχε τίτλο: «Soft Skills for Education Providers». Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης να αλληλεπιδράσουν σε ένα σύγχρονo μαθησιακό περιβάλλον και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους ώστε να διαχειρίζονται και να επιλύουν προβλήματα, καθώς και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων.

Με τη συμμετοχή της Εκπαιδευτικού του Νηπιαγωγείου Καρυάς στη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιμόρφωση επιτυγχάνεται –εκτός των άλλων- και η ανάδειξη της πανέμορφης Καρυάς Ολύμπου όχι μόνο ως κοιτίδα εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά ως ένας ενδεχόμενος τουριστικός προορισμός.