Οριστικά αποτελέσματα για τα voucher δωρεάν φοίτησης στους παιδικούς σταθμούς Δ. Τυρνάβου

Το τμήμα Προνοιακών Δομών (Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου Τυρνάβου με την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020», σύμφωνα με την πρόσκληση αρ.6451 /7-6-2019 της Ε.Ε.Τ.Α.Α, ανακοινώνει στους ωφελούμενους γονείς ότι πρέπει να λάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher) εκτυπώνοντας την από την ειδική εφαρμογή eetaa.gr.

Για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των ωφελουμένων που αδυνατούν να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά το voucher με τη χρήση των κωδικών ΤΑΧΙSnet και τού ΑΦΜ μπορούν να απευθύνονται για την εξυπηρέτηση τους στο γραφείο της υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου τις ώρες 8:00π.μ-14:00 και στα τηλ.2492350181-182.

Το εκτυπωμένο voucher στη συνέχεια κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία των παιδικών σταθμών Δήμου Τυρνάβου έως 2/9/2019 και στη συνέχεια η εγγραφή για κάθε δομή (παιδικό σταθμό) ολοκληρώνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης που θα διατεθεί από την ΕΕΤΑΑ μεταξύ της/του ωφελούμενης/ου γονέα και του φορέα (ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) .

Ο Δήμος Τυρνάβου έχει εξασφαλίσει εκατόν πενήντα εννέα (159) δωρεάν θέσεις φοίτησης για όλους τους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020».
Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τυρνάβου εγγράφονται και φοιτούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com