Πρόσληψη 16 ατόμων στον Δήμο Τυρνάβου

τυρναβος

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 113/2019 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων,

προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του. Οι κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα περιγράφονται στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1, Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας ( τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127 ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από τις 29/05/2019 ως 04/06/2019

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest