Διαβούλευση για το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τυρνάβου

τυνραβος

Ο Δήμος Τυρνάβου λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 1ης και 2ης διαβούλευσης στο πλαίσιο της αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης της κινητικότητας στον Τύρναβο και των αναγκών και απόψεων των φορέων και κατοίκων της περιοχής, σε συνεργασία με την συμβουλευτική υποστήριξη της εταιρείας Project4, προχώρησε στην διαμόρφωση του οράματος για την Βιώσιμη Κινητικότητα στον Τύρναβο,

εξειδικεύοντας τις προτεραιότητες και τους στόχους της Στρατηγικής. Επιπρόσθετα ανέπτυξε ένα προσχέδιο μέτρων, βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, για την ικανοποίηση των επιλεγμένων στόχων για την βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τυρνάβου, βασίζεται σε ένα μετριοπαθές σενάριο ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης ισόρροπα με την εξυπηρέτηση της χρήσης του Ι.Χ., λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες μετακίνησης σε έναν εκτεταμένο Δήμο με πολυάριθμους οικισμούς, έντονη αγροτική παραγωγή και ένταξη στην περιαστική ζώνη της Λάρισας.

Στο πλαίσιο αυτό τίθεται σε διαβούλευση η Στρατηγική για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στο Τύρναβο, με την διατύπωση του Οράματος και των Προτεραιοτήτων της Στρατηγικής και την ανάπτυξη Μέτρων και Στόχων του Σχεδίου. Σας καλούμε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε σχετικά με το όραμα, τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα μέτρα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τυρνάβου και να εκφράσετε τις απόψεις και σχόλιά σας.

https://forms.gle/eS2vpUmctGBErucq5

Με αυτό τον τρόπο συμβάλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων του Δήμου μας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.


κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest