Στα έργα της Αβδέλλας ο πρόεδρος Γ. Γκάνας

ΓΚΑΝΑΣ ΑΒΔΕΛΛΑ


Ξεκίνησε η κατασκευή του δρόμου στην είσοδο της Αβδέλλας και ο δραστήριος πρόεδρος και νυν υποψήφιος για την προεδρία της Τοπικής Κοινότητας Αβδέλλας Γρεβενών κ. Γιάννης Γκάνας βρίσκεται στο σημείο του έργου και όπως αναφέρει ο πρόεδρος, το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και τα έργα που έχουν προγραμματιστεί.

Δείτε το έργο

 •  Καθαρισμός του υφιστάμενου τεχνικού με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά.
   Αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος για μήκος 30,00μ. και για όλο το πλάτος 6,50μ.
  με φρεζάρισμα και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05μ. τύπου ΑΣ 20.
   Αποκατάσταση σημειακών φθορών με τη χρήση ασφαλτικής στρώσης τύπου ΑΣ 31,5 μεταβλητού πάχους.
   Διαγράμμιση του οδοστρώματος

 

 •  Από το τεχνικό εισόδου και για 100,00μ. περίπου ανάντι θα γίνει διάνοιξη τάφρου τραπεζοειδούς
  διατομής.
   Καθαρισμός του υφιστάμενου τεχνικού με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά.
   Σε δύο τμήματα της οδού μετά τη στροφή (συνολικού μήκους 50,00μ.) έγινε καθίζηση του οδοστρώματος. Επομένως θα γίνουν εργασίες εκσκαφών, επίχωσης με αμμοχάλικα, κατασκευή
  στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ., κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ. και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20.
   Διαγράμμιση του οδοστρώματος

ΓΚΑΝΑΣ ΑΒΔΕΛΛΑ

 •  Είσοδος οικισμού
   Θα καθαιρεθεί το υπάρχον τεχνικό.
   Θα καθαιρεθεί ο υπάρχον τοίχος αντιστήριξης ύψους 1,00μ. και μήκους 15,00μ.
   Θα κατασκευαστεί νέος τοίχος αντιστήριξης ύψους 1,50μ. και μήκους 15,00μ. (με 2 αρμούς ανά
  5,00μ.).
   Θα κατασκευαστεί τάφρος από σκυρόδεμα C16/20 τριγωνικής διατομής εξωτερικών διαστάσεων
  1,30μ. x 0,50μ. μήκους 60,00μ. ξεκινώντας από τη βρύση μέχρι το τεχνικό που θα καθαιρεθεί.
   Μετά θα κατασκευαστεί τάφρος από σκυρόδεμα C16/20 ορθογωνικής διατομής εσωτερικών διαστάσεων 0,50μ. x 0,50μ. μήκους 80,00μ. μέχρι το φρεάτιο εισόδου του κιβωτοειδή οχετού
  1,00μ. x 1,00μ.

 

 •  Είσοδος οικισμού
   Θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης ύψους 3,00μ. και μήκους 35,00μ. (με 5 αρμούς ανά
  6,00μ.).
   Θα ανακατασκευαστεί πλήρως η οδός σε μήκος 110,00μ. οπότε θα γίνουν εργασίες εκσκαφών,
  επίχωσης με αμμοχάλικα, κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ., κατασκευή
  στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ. και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
  πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20.
   Θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός 1,00μ. x 1,00μ. για να παραλάβει τα όμβρια της οδού.

ΓΚΑΝΑΣ ΑΒΔΕΛΛΑ

 • Είσοδος οικισμού
   Θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη τάφρος ομβρίων και θα κατασκευαστεί νέα από σκυρόδεμα C16/20.
  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ
  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 / 9
   Θα κατασκευαστεί τάφρος από σκυρόδεμα C16/20 τριγωνικής διατομής εξωτερικών διαστάσεων
  1,30μ. x 0,50μ. από την κολώνα της Δ.Ε.Η. μέχρι τη βρύση.
   Θα ανακατασκευαστεί πλήρως το ασφαλτικό οδόστρωμα οπότε θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης
  ασφαλτοτάπητων, επίχωσης με αμμοχάλικα, κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας πάχους
  0,10μ., κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ. και κατασκευή ασφαλτικής
  στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20.
   Θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης εντός του οικισμού (φρεζάρισμα, κατασκευή ασφαλτικής
  στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. τύπου ΑΣ 20) από την κολώνα της Δ.Ε.Η. μέχρι το κοινοτικό κατάστημα μήκους 150,00μ. και πλάτους 6,00μ. και δεξιά της εισόδου του χωριού μέχρι τη
  διασταύρωση μπαρμπέρη μήκους 120,00μ. και πλάτους 7,00μ.

 

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, googlePin It on Pinterest