Χθες ψηφίστηκε η προγραμματική σύμβαση με μια κρατική εταιρία την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων οδοφωτισμού και κοινόχρηστων χώρων, τη λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού και την συντήρηση του νέου συστήματος.

Με το έργο αυτό ο Δήμος Τυρνάβου μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας και παράλληλα επιτυγχάνει την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής στο Δήμο.

Αντικείμενο έργου
Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

 Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων, προβολέων και λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται
 Αύξηση του χρόνου λειτουργίας των νέων φωτιστικών (χρόνος ζωής) από 5.000 ώρες των συμβατικών, σε 50.000 των LED.
 Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός)
 Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθηση)
 Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία εφαρμογών Smart Cities

Για την επίτευξη του στόχου, αξιοποιούνται οι διατάξεις του ν. 3855/2010 και η συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς και το πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναζητήσει τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός), παράλληλα με τη συντήρηση του Συστήματος για 12 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.

 Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο δημόσιος τομέας ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs.
 Η αποπληρωμή του κόστους της επένδυσης, θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης που τελικά θα επιτευχθεί (αντιστοίχηση) και θα είναι ποσοστό (%) επί της υφιστάμενης κατάστασης του Συστήματος (συμβατική κατανάλωση).
 Ως βάση αναφοράς ορίζεται το έτος 2017, η προβλεπόμενη διάρκεια θα είναι 12 ετών και η τελική εξοικονόμηση αυτό θα προκύψει από την προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων.
 Ο Δήμος δε θα δαπανήσει πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση που θα βασίζεται στην προσφορά του Αναδόχου (% επί της συνολικής αναμενόμενης εξοικονόμησης).
 Επίσης θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος, και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος.

Συμπεράσματα Ανάλυσης
Στο Σενάριο της αυτοχρηματοδότησης (με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και ανάληψη 100% ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα) ο Δήμος:
 απαλλάσσεται από τη διαχειριστική και την εγγυητική ευθύνη για 12 χρόνια, η οποία περνά στον Ανάδοχο και η πληρωμή γίνεται βάση επίτευξης του στόχου και της εξοικονόμησης ενέργειας.
 κερδίζει για 12 έτη το σύνολο του κόστους συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος:
1.687.152,46 € (Μέσο Όρο: 140.596,04€ / έτος).
 κερδίζει για 12 έτη το σύνολο του ποσοστού έκπτωση του Αναδόχου επί της προσφοράς του με ελάχιστο ποσοστό 15%. Δηλαδή ελάχιστο ποσό περίπου 780.000€
 Συνολικό ελάχιστο ποσό κέρδους για το Δήμο Τυρνάβου στη 12ετία 2.467.152,24€ και σε ετήσια βάση 205.596,02 €

Απο το γραφείο του Δημάρχου

 

Θανάσης Κατσάνης

Θανάσης Κατσάνης

Blogger - AmpelwnasNews 2011 - 2015 thejournal.gr 2016 Tirnavitikanea.com 2017 - 2019 τηλ.: 6981452329 tirnavitikanea@gmail.com
Follow Me:

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *