Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου – Δείτε τα θέματα

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 και ώρα 15.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, όπου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» και της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Τυρνάβου, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας», µετά δικαιωµάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής.

2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2019, για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός) – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας του Δήμου Τυρνάβου».

3. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2019.

4. Κατανομή επιχορήγησης ΚΑΠ (1η έως 3η δόση έτους 2019), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 14946/01-03-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)

5. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «Κτηνοτροφικής Μονάδας Ποιμνιοστασίου» του κ. Γκατζούλη Αστερίου.

6. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «Βιομηχανικού Κτιρίου Ειδών Ζαχαροπλαστικής και Σφολιάτας» του κ. Γκόλτσιου Ηρακλή.

7. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων».

8. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΠΗ».

9. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα Αναβάθμισης Δημοτικών Γηπέδων Τυρνάβου».

10. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του Πυρήνα Α–Μαζικού Αθλητισμού της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα».

11. Ονομασία Πάρκων στον Αμπελώνα.

12. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Τυρνάβου.

13. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες) – Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού.

14. Ανασυγκρότηση 3/μελούς Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους».

15. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (έγγραφο α.π. 36380/Δ3/07-03-2019 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

16. Επί αιτήσεως του κ. Γκουτζούλη Βασιλείου, με την οποία ζητά την λύση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στον Αμπελώνα. – Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης.

17. Διαγραφές χρεών.

18. Έγκριση συμμετεχόντων στην ετήσια εμποροπανήγυρη Τυρνάβου.

19. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου.

20. Έγκριση συνδιοργάνωσης 4ης Γιορτής Κτηνοτροφίας στο Αργυροπούλι.

21. Έγκριση συνδιοργάνωσης Γιορτής Αχλαδιού στα Πλατανούλια.

22. Έγκριση συνδιοργάνωσης Ετήσιας Γιορτής Κρασιού Αμπελώνα.

23. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.