ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν τα αντιπλημμυρικά έργα στο Δαμάσι (φωτο)


Του Αστέριου Στέλιου – Σεΐζη

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

Συνεχίζονται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Τυρνάβου για την “θωράκιση” των περιοχών όπου υπάρχει πρόβλημα.

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

Σε αυτό το πλαίσιο των έργων, με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του πλακοσκεπούς αγωγού στα όρια του οικισμού Δαμασίου, ο οποίος πέρα από τη λειτουργία του θα επιλύσει και προβλήματα υγιεινής, που πλήττουν τις παρακείμενες κατοικίες. Επίσης, με αυτό το έργο επιλύεται και το πρόβλημα αποστράγγισης και απομάκρυνσης των ομβρίων από το γήπεδο του Δαμασιακού, για να μην παρουσιάζονται προβλήματα στον καινούργιο χλοοτάπητα, που κατασκευάζεται στο γήπεδο. Παράλληλα με αυτό το έργο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και ο καθαρισμός των 3 αντιπλημμυρικών τάφρων στα δύο βουνά του χωριού.

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

Η υπογραφή σύμβασης – ανάθεσης, για την εκτέλεση του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Τυρνάβου” έγινε στις 16-01-2019 από τον Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση και εταιρεία «Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε.».Στο Δημαρχείο παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας κκ Αθανάσιος Σανίδας και Παρασκευή Μπότου και επίσης ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσοδήμος, ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Δημήτριος Γερακίνης και η δημοτική υπάλληλος κ. Βάσω Ξάνθου.

τυρναβος

Το έργο αφορά την αναβάθμιση και συντήρηση υποδομών του Δήμου Τυρνάβου, για την αντιπλημμυρική προστασία καθώς και για την βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων. Τα έργα που προτείνονται να κατασκευαστούν και προχωρά η ολοκλήρωσή τους , αφορούν τις Τοπικές Κοινότητες Δαμασίου, Αργυροπουλίου, Αμπελώνα και Ροδιάς.

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΜΑΣIΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

Στο βορειοανατολικό όριο της Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου υφίσταται αρδευτική τάφρος που εξυπηρετεί την άρδευση εκτάσεων νότια του οικισμού. Ειδικότερα, τμήμα της μήκους περί τα 230m χωροθετείται παραπλεύρως της επαρχιακής οδού Δαμασίου – Κουτσόχερου και γειτνιάζει με παρακείμενες οικίες. Στο τμήμα αυτό η αρδευτική τάφρος έχει τραπεζοειδή διατομή και μέρος της είναι επενδεδυμένο με σκυρόδεμα. Στη συνέχεια η διατομή της τάφρου αλλάζει σε κλειστή ορθογωνική διαστάσεων 2,0×2,0m για μήκος περί τα 60m και στη συνέχεια κατάντη του κλειστού τμήματος η διατομή της τάφρου είναι τραπεζοειδής ανεπένδυτη. Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των κατοίκων για την αλλαγή της διατομή της τάφρου προτείνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ΤΟΕΒ ΔΑΜΑΣΙΟΥ :

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

• Η αντικατάσταση της ανοικτής τραπεζοειδούς τάφρου με κλειστό οχετό για το τμήμα μήκους 230m, εσωτερικών διαστάσεων 2,0×2,0m. Για την απορροή των ομβρίων υδάτων ο οχετός θα φέρει στην πλάκα οροφής ανοίγματα – σχάρες κατάλληλων διαστάσεων. Με τον τρόπο αυτό αφενός δεν θα ευνοείται η ανάπτυξη κουνουπιών και αφετέρου θα εξαλειφτεί ο κίνδυνος ατυχήματος λόγο πτώσης στην τάφρο. Για την άρδευση των παρακείμενων εκτάσεων θα προβλεφθούν ανοίγματα με καπάκι ώστε να είναι δυνατή η άντληση υδάτων.

• Η επένδυση τμήματος περί τα 40m κατάντη του υφιστάμενου κλειστού οχετού με ανοικτή ορθογωνική διατομή εσωτερικών διαστάσεων 2,0×2,0m για την περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΒΙΓΛΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

Για την αντιπλημμυρική προστασία και την απορροή των ομβρίων υδάτων της τοπικής κοινότητας Δαμασίου, έγιναν έργα συντήρησης των υφιστάμενων περιφερειακών αντιπλημμυρικών τάφρων.

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

Για την τάφρο συνολικού μήκους 500m, η οποία έχει κατασκευαστεί στα βορειοδυτικά του οικισμού Δαμασίου, έγινε ο καθαρισμός της από φερτά υλικά & απορρίμματα, σε όλο το μήκος της αλλά και η αποκατάσταση της διατομής της. Για την περιφερειακή τάφρο η οποία χωροθετείται στα νοτιοανατολικά του οικισμού Δαμασίου ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της για το συνολικό μήκος της (500m) και η σημειακή αποκατάσταση της διατομής με συρματοκιβώτια για συνολικό μήκος ίσο με 50m, τις θέσεις όπου θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΑΜΑΣΙΟΥ

Λόγω προβλημάτων συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων στη θέση μπροστά στο γήπεδο του Δαμασίου, προχωρά η κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων υδάτων που θα οδηγεί τα ύδατα στην παρακείμενη τάφρο. Θα τοποθετηθεί 1 φρεάτιο επίσκεψης – υδροσυλλογής, διαστάσεων 1,30mx1,30m. Ο αγωγός θα είναι πλαστικός δομημένου τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου Ø400mm, συνολικού μήκους 15m.

ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΣΑΡΧΩΣΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest