Οι ημερομηνίες για την κατάθεση υποψηφιοτήτων στο Πρωτοδικείο Λάρισας

Από τις 26 Απριλίου αρχίζει εκ του νόμου η δυνατότητα κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτές θα υποβάλλονται στο Πρωτοδικείο Λάρισας που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας στις εξής τέσσερις ημερομηνίες:

-30 Απριλίου από τις 09.00 ως και τις 15.00

-2 Μαΐου από τις 09.00 ως και τις 15.00

-3 Μαΐου από τις 09.00 ως και τις 15.00

-5 Μαΐου από τις 08.00 ως και τα μεσάνυχτα

Εν τω μεταξύ από το Πρωτοδικείο Λάρισας έγινε γνωστό πως στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας της διαδικασίας ανακήρυξης των συνδυασμών, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των δηλώσεων των συνδυασμών να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

1) Τα αναγραφόμενα σ’ αυτές ονοματεπώνυμα των υποψήφιων δημοτικών/περιφερειακών συμβούλων να φέρουν αύξοντα αριθμό και να είναι καταχωρισμένα με αλφαβητική σειρά (πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα).

2) Εάν υπάρχει η δυνατότητα, από κάθε συνδυασμό να αποσταλεί είτε ηλεκτρονικό αρχείο στο Πρωτοδικείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) protodikio.larisa@gmail.com, που θα περιέχει τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων του και τα λοιπά στοιχεία, είτε με “φλασάκι”.

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι για την ανακήρυξη των συνδυασμών, να ενημερώσουν την υπηρεσία μας (κ. Μαρία Λιντέρη, γρ. 2, τηλ. 2410-535136 ή κ. Μαρία Τσιαπράζη, γρ. 4, τηλ. 2410-258150 ή κ. Σταυρούλα Μπουζίδου, γρ. 11, τηλ. 2410-536860), σχετικά με το ονοματεπώνυμό τους και τα τηλεφωνά τους, σταθερό και κινητό, καθώς και το e-mail τους, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί τους, για οτιδήποτε προκύψει.

Τέλος, την 11η Μαΐου 2019, ημέρα της ανακήρυξης και πριν τη δημοσίευση της απόφασης ανακήρυξης, οι εκπρόσωποι των συνδυασμών, παρακαλούνται να βρίσκονται το πρωί στο Πρωτοδικείο, ώστε να διατυπώσουν τις τυχόν παρατηρήσεις τους, προκειμένου να αποφευχθούν διορθωτικές αποφάσεις.

εκλογες

Πηγή: eleftheria.gr