ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Postan

Ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN


Mετά από απόφαση της εταιρείας PFIZER ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN 50mg/5ml 125ml λόγω της πιθανότητας να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου σύμφωνα με την οδηγία ICH Q3D.

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος

Postan

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest