Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τυρνάβου.


Την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 ημέρα της εβδομάδας και ώρα 19.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση αναφορικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τυρνάβου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ανωτέρω συνεδρίαση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00΄.

τυρναβος

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας