Μνημόσυνο στη μνήμη των ευεργετών των Αμπελακίων

Το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των ευεργετών των Αμπελακίων Αλεβίζου και Δέσποινας Αστερίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της προηγούμενης Κυριακής στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου.

Μετά το πέρας της τελετής από τον αντιδήμαρχο του Δήμου Τεμπών κ. Κώστα Τσεργάπαρουσιάστηκε ένας σύντομος οικονομικός απολογισμός της περιουσίας του κληροδοτήματος για το έτος 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού όπως τόνισε ο κ. Τσεργάς «τα συνολικά έσοδα μαζί και με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 44.639,52 ευρώ και προέρχονται από την πώληση προϊόντων, ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ.

Τα συνολικά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 20.360,72 ευρώ και αφορούν δαπάνες για την συντήρηση των ακινήτων, δικαστικά έξοδα, δαπάνες για καλλιεργητικές φροντίδες (ημερομίσθια, φάρμακα και υλικά) και οικογενειακά βοηθήματα.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων επιστρέφει στην τοπική κοινωνία, είτε ως προϊόντα (λάδι), είτε ως ημερομίσθια όπως άλλωστε προβλέπεται από τους όρους της διαθήκης».

Επιπροσθέτως όπως σημείωσε ακόμη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τσεργάς, «βασικό μέλημα της διαχειριστικής επιτροπής είναι η προστασία της περιουσίας του κληροδοτήματος ξεπερνώντας ζητήματα μέσω της δικαστικής οδού ή προβλήματα που σχετίζονται με τους δασικούς χάρτες. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει ολοκληρωθεί η δήλωση των ακινήτων στο κτηματολόγιο και τηρείται απαρέγκλιτα η διαδικασία της δήλωσης ΟΣΔΕ.

Επίσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία της μερικής αλλαγής του σκοπού της Διαθήκης έτσι ώστε:

• Να γίνει πιο εύκολη η χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές και επιδομάτων σε οικογένειες με μικρό εισόδημα.
• Να μετατραπεί το εργοστάσιο υφαντουργίας σε μουσείο, σε συνεργασία και με άλλους φορείς της τοπικής κοινότητας».
 

Τέλος τονίστηκε η αμέριστη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής προς τα μέλη της 

επιτροπής, όσον αφορά στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του κληροδοτήματος.

αμπελακια