Η”Ελληνική Αυγή για τη Θεσσαλία” απαντά στο ΚΚΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΠΑΝΤΆ ΣΤΟ ΚΚΕ
Η Χρυσή Αυγή θα παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε εκδήλωση κριθεί αναγκαίο ασκώντας το νόμιμο δικαίωμα που της έδωσε ο Ελληνικός Λαός να τον εκπροσωπεί στο Κοινοβούλιο και στην  κοινωνία.
Το ΚΚΕ τρομοκρατείται  και μόνο με την σκέψη ότι έρχεται η ώρα που οι Έλληνες θα πάρουν την Πατρίδα τους πίσω εθνικά κυρίαρχη και υπερήφανη.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ