Δράση ενημέρωσης σε σχολεία της Λάρισας για τη σεξουαλική αγωγή

Το τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων αγωγής υγείας και έχοντας ως στόχο την πρόληψη ανεπιθύμητων στάσεων και συμπεριφορών των εφήβων καθώς και την ευαισθητοποίησή τους σε υγιεινές συνήθειες, συνεχίζει με επιτυχία για έκτη συνεχόμενη χρονιά με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Υγείας, ενημερώσεις σε σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης του νομού Λάρισας.

Η Αγωγή Υγείας είναι η διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης, δίνοντας την δυνατότητα στα άτομα να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά και ενημερωμένα για την υγεία τους. Η αποτελεσματική αγωγή υγείας θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές στη γνώση και στην κατανόηση ή στον τρόπο σκέψης του ατόμου, να επηρεάσει ή να αποσαφηνίσει τις αξίες του, να επιφέρει κάποια μεταβολή στις πεποιθήσεις ή στάσεις, να διευκολύνει την απόκτηση δεξιοτήτων, και ακόμα να επηρεάσει αλλαγές στη συμπεριφορά ή στον τρόπο ζωής του ατόμου.

Τα θέματα που αφορούν οι ενημερώσεις είναι: Εφηβεία, Υγιεινή του Σώματος, Αναπαραγωγή, Αντισύλληψη, Πρόληψη Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, και διάφορες μορφές εξάρτησης όπως κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, διαδίκτυο, κ.α.
Τα ανωτέρω προγράμματα υλοποιούνται από το έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο από τους παρακάτω.
Γεωργία Ντέλλα, Μαία MSc Δημόσιας Υγείας και Προϊσταμένη του Τμήματος.
Σοφία Καραμελίδου, Επισκέπτρια Υγείας.
Βάια Δοξαρά, Ιατρός.

Το επιστημονικό προσωπικό συνόδευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας κ. Πινακάς Βασίλειος, ο οποίος απευθυνόμενος στους μαθητές είπε «Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πιστεύουμε στην σπουδαιότητα της Αγωγής Υγείας και της Πρόληψης και στην ιδιαίτερα θετική τους επίδραση στους νέους. Θέλουμε ενημερωμένους πολίτες, που να υιοθετούν  υγιεινές συνήθειες και πρακτικές που τους θωρακίζουν από βλαπτικές συμπεριφορές και προάγουν την Ατομική και την Δημόσια Υγεία»