Υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης

Το Προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Τυρνάβου ότι η υποβολή των αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης γίνεται κατόπιν ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2492350315.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Έντυπο Συναίνεσης (από το Κέντρο Κοινότητας) θωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής για όλα τα ενήλικα και τα φιλοξενούμενα μέλη του νοικοκυριού 
• ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αιτούντος (να το γνωρίζουν)
• Ηλεκτρονικό Ενοικιαστήριο (σε ισχύει για τους επόμενους 6 μήνες, φωτοτυπία)
• ΔΕΗ
• ΙΒΑΝ
• Άδειες Διαμονής (φωτοτυπία)