Υποβολή αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Τυρνάβου

Δημοσιεύεται Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη τριών (3) υδρονομέων στο Δήμο Τυρνάβου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Σ. Καράσσου, αριθμός 1 έως τις 27/03/2019.
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της πρόσληψης περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση που επισυνάπτεται.

Συνημμένα αρχεία: