Ξεκίνησε η τοποθέτηση Κάδων Ανακύκλωσης Μπαταριών σε όλα τα δημοτικά καταστήματα


Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Τεμπών ως μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας συμβάλλει με κάθε τρόπο στην προώθηση Πολιτικών και Δράσεων που αφορούν στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Ο Δήμος Τεμπών με το φυσικό του κάλλος και την καθαρότητα περιβάλλοντός του, οφείλει να διατηρήσει τα φυσικά πλεονεκτήματά του.

Για το σκοπό αυτό, τα οφέλη για τον Δήμο μας, από την ανακύκλωση μπαταριών είναι πολλαπλά και κοινά για όλους. Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Διατηρούμε την καθαρότητα του, καθώς η ανακύκλωση μπαταριών συνεισφέρει:

• στην προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών
• στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)
• στην εξοικονόμηση πρώτων υλών
• στην εξοικονόμηση ενέργειας
• στη συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.

Τέλος η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης μπαταριών σε όλα τα δημόσια κτίρια του Δήμου μας είναι ακόμη μία απόδειξη της ευαισθησίας και της σημασίας που δείχνει ο Δήμος Τεμπών στη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον!!

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google