Διανομή αγαθών στους διακαιούχους ΤΕΒΑ του Δήμου Τυρνάβου


Από το Δήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι θα γίνει δωρεάν διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ ενταγμένους στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και λοιπά είδη υλικής βοήθειας. Oι δικαιούχοι ειδοποιούνται και με γραπτό μήνυμα για τις διανομές.

Η διανομή για όλους τους δικαιούχους (Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου, Αμπελώνα και όλων των Τοπικών Κοινοτήτων) θα γίνει σε δύο ημέρες:
• την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 για δικαιούχους με επώνυμο από Α ως Λ από 9:15 το πρωί έως 15:00 το μεσημέρι από το χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τυρνάβου (έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου).
• Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 για δικαιούχους με επώνυμο από Μ ως Ω από 8:30 το πρωί έως 14:30 το μεσημέρι από το χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τυρνάβου (έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου).

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Τυρνάβου και των Τοπικών Κοινοτήτων να προσέλθουν με το ΑΜΚΑ σε επίσημο δημόσιο έγγραφο ή την αρχική αίτηση τους στο ΚΕΑ καθώς και την Αστυνομική

Ταυτότητα για την παραλαβή των προϊόντων, μόνο στις ορισθείσες ημερομηνίες, καθόσον δεν θα υπάρξει άλλη μέρα διανομής.

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σακούλες ή καρότσια λαϊκής ή με οποιοδήποτε μέσο και να φροντίσουν για την μεταφορά των ειδών. Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης για την παραλαβή των ειδών από άλλο άτομο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση από δημόσιο φορέα.

tyrnabos

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας