Ενημερωτική εκδήλωση του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσκαλούν τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους της Θεσσαλίας στην εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ) .

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας είναι ένα συλλογικό έργο δημόσιων φορέων, Οργανισμών και των Κοινωνικών Εταίρων και αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο, μία διαρθρωτική μεταρρύθμιση για τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ουσιαστική στήριξη της εργασίας και την μείωση της ανεργίας .

Ο στόχος του Μηχανισμού είναι η παροχή αξιόπιστων δεδομένων κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαίδευσης και εν γένει των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το έργο του Μηχανισμού αφορά τον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας και κυρίως τον προσδιορισμό των αναντιστοιχιών της αγοράς εργασίας και τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης που απορρέουν από τις αναντιστοιχίες αυτές.

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας συγκροτείται: α) σε εθνικό επίπεδο, με το συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την επιστημονική ευθύνη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), και β) σε περιφερειακό επίπεδο με το συντονισμό της Περιφέρειας και την επιστημονική ευθύνη του Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης.

Στη συνάντηση αυτή, εκτός των εργαλείων και της μεθοδολογίας του ΜΔΑΑΕ, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης 2018 για την Αγορά Εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο και θα εξεταστούν τρόποι ενσωμάτωσης των εκροών του Μηχανισμού στον σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών, προγραμμάτων και επενδύσεων.

Η Εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 πμ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Καλλισθένους 27 & Θεόφραστου στη Λάρισα (ισόγειο)

Πληροφορίες :
Κωνσταντίνος Λέγκας (Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Θεσσαλίας, Τηλ. 2413506215, email k.legkas@thessa