Δράση από το Κέντρο Κοινότητας Τυρνάβου για άνεργους και εργαζομένους

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου με το παράρτημα Ρομά σε συνεργασία με το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ υλοποίησε με επιτυχία ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής στο Πνευματικό Κέντρο Τυρνάβου την Παρασκευή 1 Μαρτίου.

Τα συγκεκριμένα εργαστήρια ήταν δωρεάν σε εργαζόμενους και ανέργους και υλοποιήθηκαν μέσω της Κινητής Μονάδας Απασχόλησης. Στόχος των εργαστηρίων είναι η ενθάρρυνση και η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας.

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τυρνάβου εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.
Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας: τηλ: 2492350315, email: kentrokoinotitasdt@gmail.com, Παράρτημα Ρομά: τηλ:2492350184, email: kentrokoinotitasromadt@gmail.com, ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.