Στον καθαρισμό ρεμάτων σε Ραψάνη, Πυργετό, Κουλούρα, Κρανιά προχωρά η Περιφέρεια.

Σε ένα πολύ σημαντικό οδικό έργο προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αναβάθμιση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Συγκεκριμένα, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τον ανάδοχο, προχωρά σε υλοποίηση το έργο του καθαρισμού ρεμάτων σε Πυργετό, Ραψάνη, Κρανιά (ρέμα Δέσης) και Κουλούρα (Ρέμα Παλιοποτάμου), συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Υπογράψαμε σήμερα μια σύμβαση προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Η σύμβαση αφορά την κατασκευή τεχνικών έργων, τη διευθέτηση και τον καθαρισμό ρεμάτων και χειμάρρων στο Δήμο Τεμπών. Συγκεκριμένα στις περιοχές Ραψάνη, Κουλούρα, Πυργετός και Κρανιά στις οποίες οι υπηρεσίες μας εντόπισαν ότι υπάρχουν προβλήματα. Από τον Αύγουστο του 2018 η αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων περιήλθε από τους Δήμους στις αιρετές Περιφέρειες. Με συνεργασίες και συνέργειες διεκδικούμε χρήματα προκειμένου να φέρουμε εις πέρας τις διαδικασίες καθαρισμού και διευθέτησης των χειμάρρων ώστε να αποτρέψουμε πλημμυρικά φαινόμενα».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Τεμπών Κώστας Κολλάτος σημείωσε ότι« πρόκειται για ένα σημαντικό έργο καθώς τα ρέματα στο δήμο μας έχουν να καθαριστούν πολλά χρόνια. Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προχωράμε στην υλοποίηση ενός έργου που πρόκειται να ενισχύσει την ασφάλεια των συγκεκριμένων περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα».
Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Δήμαρχος Τεμπών Κώστας Κολλάτος και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Καραμπούζης, Χρήστος Ντάγιας και Στέλιος Δημότσιος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες που προβλέπεται να κατασκευαστούν με την παρούσα τεχνική περιγραφή αφορούν την αποκατάσταση και τον καθαρισμό ρεμάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια τoυ Δήμου Τεμπών, συνολικού μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων και 19 περίπου χιλιομέτρων τάφρων, με εργασίες όπως άρση φερτών υλικών, κατασκευή τεχνικών, πτερυγότοιχων, κοιτοστρώσεων αντιστηριξεων από σκυρόδεμα, κατασκευή συρματοκιβωτίων, αποκαταστάσεις μικρών οδικών τμημάτων με ταυτόχρονη αποκατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων, καθαρισμός των τάφρων αποστράγγισης της οδού εκατέρωθεν του σημείου επισκευής και τα οποία με την τελευταία θεομηνία της 15ης , 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2017 έχουν καταστραφεί . Συγκεκριμένα τα ρέματα είναι:

 • Καθαρισμός ρέματος στη θέση «Δέση» σε συνολικό μήκος 2,7 χλμ.
 • Καθαρισμός χάνδακα στην περιοχή Κρανιάς συνολικού μήκους 17 χλμ. για την προστασία των δρόμων.
 • Καθαρισμός ρέματος Παλιοποτάμου σε μήκος 5 περίπου χλμ.
 • Καθαρισμός αποστραγγιστικού χάνδακα από το Σ.Σ. Ραψάνης μέχρι τη θέση «Σμίξη» σε μήκος 1750 μ.,
  Στα παραπάνω απαιτούνται εργασίες καθαρισμού και τεχνικά έργα για την αποκατάσταση τους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται, όλο και πιο συχνά, πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα στους υφιστάμενους χείμαρρους να δημιουργούνται διαβρώσεις στα πρανή με τους οποίους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και των περιουσιών τους. Σημειωτέον ότι όλα τα παραπάνω ρέματα παροχετεύουν σημαντικές ποσότητες νερού και φερτών υλικών στη ΠΑΘΕ με κίνδυνο διακοπής της κύριας εθνικής οδικής κυκλοφορίας.
  Οι εργασίες που προβλέπεται να κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία αφορούν
 • τον καθαρισμό και την διαμόρφωση των παραπάνω ρεμάτων για την ομαλή απορροή των υδάτων .
 • την κατασκευή κιβωτίων (με πρότυπες διαστάσεις 3 Χ 3) στα σημεία πρόσβασης των αγροτικών δρόμων με τη περιμετρική τάφρο .
 • Την κατασκευή μικρών τεχνικών. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την υποβολή μελέτης σήμανσης καθώς και για την παράκαμψη κυκλοφορίας για όσο διάστημα απαιτηθεί η κατασκευή των τεχνικών