Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου

Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 320.000 ευρώ, και η πρόταση του Δήμου Τυρνάβου αφορά την ένταξη του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου» μετά την πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ Θεσσαλίας και στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος -Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».


Το 3ο Δημοτικό Τυρνάβου είναι το πρώτο κτήριο του Δήμου, που εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει την ευθύνη για τη μελέτη και επίβλεψη του έργου. Το σχολείο μετά τις παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος, αναβαθμίζεται σε ενεργειακή κατηγορία Β+. Η μεγάλη αυτή αναβάθμιση στην ενεργειακή κατηγορία, θα επιφέρει δραστική μείωση των καταναλώσεων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας στη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος και επίσης επιφέρει παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2, δημιουργώντας το πρώτο πράσινο κτίριο στο Δήμο Τυρνάβου.
Η ενεργειακή αναβάθμιση θα επιτευχθεί με επεμβάσεις όπως η τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων, θερμοπροσόψεων, τοποθέτηση μονώσεων στο δώμα, τοποθέτηση μονώσεων στην κεραμοσκεπή στέγη και επεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις φωτισμού και θέρμανσης με νέο σύστημα λειτουργίας inverter φυσικού αερίου.

τυρναβος, google

κατσάνης, youtube.com


Τύρναβος