ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

γυρτωνη

Κλείνει σήμερα τμήμα της εθνικής οδού από το Συκούριο μέχρι τη Γυρτώνη


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφάσισε η αστυνομία για σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου και κατά τις ώρες 09:00′ έως και 12:00′, με πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων από το Α/Κ Συκουρίου (Χ/Θ 362+061) έως τον Α/Κ Βόρειου Λάρισας (Γυρτώνης-Χ/Θ 367+319), στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη και εκτροπή της κυκλοφορίας, ως κατωτέρω:

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη θα εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Συκουρίου στην επαρχιακή οδό Λάρισας- Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Λάρισα, στη συνέχεια στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Ανιοκάμπου και τέλος δεξιά στην Π.Ε.Ο. Αθηνών -Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως το βόρειο Α/Κ Λάρισας (Γυρτώνης) απ’ όπου και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο από τον 2° κλάδο εισόδου.

Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας, όσο και κατά μήκος της εναλλακτικής διαδρομής.

Με μέριμνα της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.», θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη προσαρμογή των χρεώσεων των διοδίων, λόγω ολικού αποκλεισμού της κυκλοφορίας, στο Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μακρυχωρίου και στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Μακρυχωρίου.

Το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Ο.Ε. Λάρισας και το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τη λήψη των επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, κοινοποιείται η παρούσα για την ενημέρωσή του και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του, σε συντρέχουσα περίπτωση.

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Πιερίας και Μαγνησίας κοινοποιείται η παρούσα για την ενημέρωσή τους.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest