ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Τύρναβος: Επιστημονική ημερίδα για τον Άγιο Γεδεών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ὁ Νεομάρτυς Ἅγιος Γεδεών
Διακόσια ἔτη ἀπό τό μαρτύριό του»
(+1818 – 2018)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Α΄ Ἁγιολογική Ἐπιστημονική Ἡμερίδα.
Δημοτικόν Θέατρον Τυρνάβου
Σάββατον 29 Δεκεμβρίου 2018, Ὥρα 11:00 π.μ.
Εἰσηγητές:
Ἱερομ. π. Παρθένιος (Ἐκπρόσωπος Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους), μέ θέμα: «Ὁσιομάρτυς Γεδεών – μοναχισμός καί μαρτύριο».
Δρ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξάκης, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἰωαννίνων, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Γεδεών βάσει τῶν πηγῶν τῆς ἐποχῆς καί τῶν μεταγενεστέρων».
Δρ. Σουλτάνα Λάμπρου, Ἀν. Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., μέ θέμα: «Μαρτυρία περί Μαρτύρων».
Συντονιστής:
Δρ. Σωτήριος Μπαλατσούκας, Καθηγητής Ἁγιολογίας, Διευθυντής Ἰδιαιτέρου Γραφείου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

Χαιρετισμό θά ἀπευθύνει ἡ ἡμετέρα ἐλαχιστότης.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest