Ανακοίνωση πρόσληψης εργατών Νεκροταφείων στο Δήμο Τυρνάβου

Ανακοίνωση πρόσληψης εργατών Νεκροταφείων στο Δήμο Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) δύο (2) εργατών Νεκροταφείων (ταφής – εκταφής).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ AΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου, Σταύρου Καράσσου 1, Τ.Κ.40100 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Γρηγοριάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2492350127 από 10.00 έως 13.00).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 3 Ιανουαρίου 2019

 

Ακολουθήστε τα Τυρναβίτικα Νέα  στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

30712123 10215640817554664 584629350603685888 n 1 - Ανακοίνωση πρόσληψης εργατών Νεκροταφείων στο Δήμο Τυρνάβου
Θέσεις Εργασίας Τύρναβος