Το ΕΚΝΛ για την εκκαθάριση της ΕΑΣ Ελασσόνας

Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ν. Λάρισας.

Η πρώην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελασσόνας, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης με απόφαση της Γ.Σ των αντιπροσώπων της, τον Απρίλιο του 2015, με βάση τον τότε ισχύοντα νόμο 4015/2011. Το Δ.Σ της πρώην ΕΑΣ Ελασσόνας, απέλυσε τους 40 εργαζόμενους που είχε τότε, χωρίς αποζημιώσεις. Εν συνεχεία 18 απ’ αυτούς εξοφλήθηκαν τις αποδοχές τους και απέμειναν 22 που δεν έλαβαν είτε το σύνολο (10 εργαζόμενοι), είτε μέρος των οφειλόμενων σ’ αυτούς (12 εργαζόμενοι).
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν προσφύγει δικαστικά και έχουν εξασφαλίσει δικαστικές αποφάσεις που κατοχυρώνουν τις απαιτήσεις τους.
Ωστόσο όμως δεν είναι ακόμα γνωστό που βρίσκεται η διαδικασία της εκκαθάρισης που έχει ξεκινήσει το 2015 και δεν έχει ξεκινήσει ο πλειστηριασμός των περιουσιακών στοιχείων της, ώστε να μπορέσουν και οι εργαζόμενοι να εισπράξουν τα χρήματα που τους οφείλονται.
Το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, αξιώνει την άμεση ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ώστε να μπορέσουν να πλειστηριαστούν τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην ΕΑΣ για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πληρωθούν τα χρήματα που τους οφείλονται, κατά προτεραιότητα και όχι με την αλλαγή της σειράς κατάταξης τους που προβλέπει η νέα νομοθεσία. Αν δεν μπορεί ο συγκεκριμένος εκκαθαριστής να ολοκληρώσει ας αναθέσει το δικαστήριο σε άλλον προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ταυτόχρονα επειδή οι 22 απολυμένοι της πρώην ΕΑΣ Ελασσόνας που δεν πληρώθηκαν τα οφειλόμενα από αποζημιώσεις απόλυσης και δεδουλευμένα τους, όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησαν μεγάλες υποχρεώσεις και χρωστάνε σε διάφορους (ΔΕΚΟ, δάνεια σε τράπεζες και άλλους), με αίτημά του προς το υπουργείο εργασίας, που έστειλε σήμερα, ζητά να χορηγηθεί και στους 22 πρώην εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν είναι άνεργοι σήμερα, έκτακτο βοήθημα 1.000 ευρώ στον καθένα τους από τον ΟΑΕΔ, για να καλύψουν μέρος των μεγάλων υποχρεώσεών τους.